KSS Portalı Yayında!

KSS Portalı Yayında!

AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Programı kapsamında Avrupa KSS Ağı (CSR Europe) ortaklığında “KSS Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi’’ KSS Proje Portalı hayata geçirilmiştir.


Portal sayesinde Türkiye’de uygulanan KSS projeleri daha erişebilir hale gelirken aynı zamanda projeler sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle eşleştirilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için atılan adımlar da portalda izlenebilecektir. 


Paydaşlar portal üzerinden iyi KSS örneklerini inceleme fırsatı yakayacaktır. Aynı zamanda özel sektör ve sivil toplum temsilcileri kendi projelerini portala ekleyebilecektir. 


Karşıklı etkileşimi ve ortak fayda yaratmayın amaçlayan oluşum kurumların projelerine paydaş bulmasına da destek sunacaktır. İletişim için; kssd@kssd.org