1000 Çiftçi 1000 Bereket

1000 Çiftçi 1000 Bereket

Uygulama Yürütücüsü

Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş

Uygulamanın Özeti

“1000 Çiftçi 1000 Bereket” programı, Cargill tarafından 2019 yılında başlatılmış bir sosyal sorumluluk programı olup ülkemizin çiftçilerini sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda destekleyip verimlilik ve kazançlarını artırmayı hedeflemektedir. Program Mersin, Adana, Konya, Karaman, Manisa ve İzmir’de mısır tarımı yapan 1000 çiftçi ile yürütülecek şekilde planlanmış, çiftçilerin yoğun talebi sonucunda ilk senede 1235 çiftçiye ulaşılmıştır. Program kapsamında alanında uzman ziraat mühendisleri tarafından zirai ve teknik danışmanlık sağlanırken,
yenilikçi dijital araçlara erişim sağlanarak çiftçilerin refahını artıracak tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

1000 Çiftçi 1000 Bereket sosyal sorumluluk programını sürdürülebilir kılan temel unsur ise çiftçilerin sürdürülebilir tarım uygulamaları ve dijital araçlarla tanıştırılarak uzun vadede de uygulayabilecekleri bir kültür değişiminin hedeflenmesi ve verilen eğitimler sayesinde iş yapış şekillerinde değişikliğe ön ayak olunabilmesidir.

Öte yandan bu etkinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere program, lider çiftçi modülü ile desteklenmiş ve bulundukları yörelerde networking etkisi olan çiftçiler lider çiftçi olarak konumlandırılmıştır.

Uygulamanın Ana Amacı

Cargill’in sosyal sorumluluk çalışmalarının 3 temel odak noktası bulunuyor. ‘Dünyayı Beslemek’, ‘Gezegeni Korumak’ ve ‘Toplumları Geliştirmek’.

Cargill faaliyet gösterdiği lokasyonlarda sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemek üzere sosyal sorumluluk programlarına imza atıyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uyumlu olarak 2030 yılına kadar Cargill tüm dünyada sürdürülebilir tarım uygulamaları ve pazar erişimi konusunda eğitimler vererek 10 milyon çiftçiye ulaşmayı planlıyor. Cargill Türkiye’de “1000 Çiftçi 1000 Bereket” ile tarımda sosyal ve dijital dönüşüme katkı sağlamayı, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı, çiftçilerin bilgiye dayalı tarım teknolojilerini benimsemesini ve çiftçi refahını artırmayı hedefliyor.

Amaç hem mısır tarımı yapan çiftçiler hem ülkemiz için ekonomik ve sosyal değer yaratmak.

Uygulamanın Hedefi

1000 Çiftçi 1000 Bereket programının amacı ülkemizin çiftçilerini sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda destekleyip verimlilik ve kazançlarını artırmaktır. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sürdürülebilirlik alanında yarattıkları çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri ile takip edilmiştir.

1) Sosyal Etki
• Birçok finansal araca erişim ile çiftçilerin finansal okuryazarlık düzeyinin geliştirilmesi.
• Zirai ürünlerin optimum kullanımı için çiftçilerin zirai bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi.
• Dijital tarım uygulamalarında çiftçilerin iletişim ve yeteneklerinin geliştirilmesi.

2) Çevresel Etki
• Hammadde kullanımının daha iyi takibi ile kaynak verimliliğinin iyileştirilmesi.
• Toprak kalite seviyelerinin takibi.
• Biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi.

3) Ekonomik Etki
• Program kapsamında çiftçilerin verimliliğinde %12 artış sağlanması
• Maliyet optimizasyonu

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

• Programımızın başında ziraat mühendislerimiz 1235 çiftçiyi ekim öncesi tarlalarında bizzat ziyaret etti. Dijital toprak analiz cihazı ile toprak analizi yaparak 10 dakikadan kısa bir sürede güvenilir analiz sonuçlarını ücretsiz olarak paylaştı, uygun gübreleme programı önerdi.
• Analiz sonrasında çiftçilerimize SMS ile ekimden hasada kadar; doğru gübreleme, verimli sulama yönetimleri ve hastalıklarla mücadele konusunda tarlalarına özel yetiştiricilik önerileri sunduk.
• Çiftçilerimize özel 444 5 175 numaralı telefondan ulaşabilecekleri bir teknik destek hattı kurduk. Çiftçiler yalnızca bir telefonla uzman ziraat mühendislerimize ulaşabiliyor, her türlü zirai problemlerini danışarak sorularına yanıt alabiliyor.
• Belirlenen 10 lider çiftçinin tarlalarına kurduğumuz sensör istasyonları (sıcaklık, nem ve yakın kızılötesi spektrometre) ve uydular aracılığı ile toprak, hava ve bitki gelişimini düzenli olarak takip ediyoruz. Çiftçilere uydu görüntüleri ve sensör verilerine dayalı karar alabilmeleri için destek oluyoruz.
• Çiftlik Yönetim Sistemi online portalını kurarak, çiftçilerin çiftlik muhasebesi tutmalarına ve tarlalarını bir işletme gibi yönetmelerine olanak sağladık (cys.1000ciftci1000bereket.com). Bu sayede çiftçiler tarla bazında yaptıkları aktiviteleri ve maliyetleri kayıt altına alabiliyor ve karlılıklarını kolaylıkla hesaplayabiliyor.
• Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) işbirliğiyle çiftçilerimize ekim öncesinde gerçekleştirdiğimiz çiftçi buluşmalarında finansal okuryazarlık eğitimleri verdik.
• Tarım sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalık eğitimi verdik.
• Çiftçilerin lisanslı depoları kullanma bilincini geliştirmek amacıyla Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) bilgilendirmesi yaptık.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Ülkemizde çiftçinin toprağına bir işletme bakış açısıyla bakabilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğundan yola çıkarak, “finansal okur-yazarlık” konusunu programa dahil ettik. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile işbirliği yaparak çiftçilerimize finansal okuryazarlık eğitimleri verdik. Çiftçinin teknolojiyi tarım ile birleştirerek toprağından yüksek verim almasının yanında, konuya daha bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşarak iş yönetimi yapabilmesini hedefledik.
Programın ikinci fazında, geleneksel çalışma yöntemlerinin yaygın olarak kullanıldığı, korunma gereksiniminin yüksek, tehlike ve risklerin görülme oranının çok olduğu tarım sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalık eğitimi verdik. Eğitimin içeriği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ve 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Y.Benal Öztekin tarafından hazırlandı.
Programın ekonomik ve sosyal etki ölçümlemesi bağımsız bir kuruluş olan Ernst & Young tarafından raporlanmaktadır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar) (İlgili KSS Çözümü’nün etkilerini paylaşınız, İstihdam yarattınız mı, KSS çözümünüz hedef kitleniz ve paydaşlarınızda ne tür beceriler geliştirdi, çözümünüz kaç kişiye erişti,özellikle yaptığınız ölçüm/raporlama sonuçlarını paylaşınız) 200 kelime

1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında finansal okuryazarlık, tarım teknikleri, tarım teknolojileri ve iletişim alanlarında farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarımız sonucunda:
• Finansal okuryazarlık eğitimlerinden faydalanma oranı %65,
• Zirai eğitim ve uygulamalardan faydalanma oranı %69,
• Toprak analizi ve çiftçi platformu gibi dijital tarım uygulamalarından faydalanma oranı %67,
• Dijital uygulamalarla verim elde eden ve tasarruf sağlayan çiftçi oranı %86 olarak gerçekleşti.
• 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında 1000 çiftçiye toprak analizi hedeflenirken, bu sayı gelen talepler doğrultusunda 1235 çiftçiye ulaştı.
• Mısır ekiminden önce gerçekleştirilen çiftçi toplantılarında toplamda 312 çiftçiye finansal okuryazarlık eğitimi verildi.
• Hasat öncesinde gerçekleştirilen çiftçi toplantılarında 402 çiftçiye İş Sağlığı ve Güvenliği (ilkyardım, güvenli traktör kullanımı ve pestisit kullanımı gibi konularda) eğitimi verildi.
• Dijital uygulamayı kullanan çiftçilere sunulan anlık veriler sayesinde, sulama ve ilaçlama ihtiyacını etkin şekilde giderme, daha düşük maliyetle, daha verimli ve kaliteli ürünler elde edebilme imkanı sağlandı.
• Dijital araçlara erişim, zirai teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sonucunda, çiftçilere doğru tarım teknikleri uygulama bilinci kazandırıldı. Ürünün ihtiyacı olan su, besin ve ilaç miktarları optimize edilerek biyokirliliğinin ve ekosistem üzerindeki olası hasarın önüne geçildi.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Bu programla amacımız, çiftçilerin geleneksel yöntemlere kıyasla bilgiye dayalı üretim yapma pratiğini geliştirmekti. Çeşitli eğitim modüllerine ve dijital araçlara erişimlerini sağlayarak, birim alandan alacakları mısır rekoltesinin artmasını ve çiftçi refahına katkı sağlamayı hedefledik. Çiftçinin geleneksel metotlardan ziyade bilgiye dayalı karar alma noktasında değişim yaratmanın ne kadar zor olduğunu ve zaman alacağını keşfettik. Bunun zaman içinde daha üst noktalara geleceğinin bilincinde olarak çiftçilerle daha sık bir araya gelmemiz gerektiğini gözlemledik. Farklı ihtiyaçlarına cevap verebileceğimiz yeni eğitim modülleriyle programı zenginleştirmemiz ve daha çok partneri programımıza ilave ederek büyümemiz gerektiğini anladık.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Programın ulusal basın lansmanını 4 Şubat 2019 tarihinde bir basın toplantısıyla gerçekleştirdik. Devam iletişiminde, özel haber çalışmaları ve basın etkinlikleri gerçekleştirerek, ulusal ve yerel gazetelere, ekonomi, gıda ve çeşitli sektör dergilerine, TV ve radyo programlarına, farklı paydaş kitlelerine ulaştık.

Sürdürülebilirlik ve tarımla ilgili düzenli içerik sunduğumuz bir mikro sitesi oluşturduk: www.1000ciftci1000bereket.com

Hasat döneminde (27 Ağustos) Adana`da bir mısır tarlasına gezi düzenleyerek, ‘Mısırlı Lezzetler Atölyesi’ düzenledik. Influencer ve çiftçilerle bir araya geldik.
İzmir`de hasat döneminde (12 Eylül) yine bir mısır tarlasına ulusal basını, Konya’da sektörel basını davet ederek (19 Mart) programla ilgili bilgilendirme yaptık.

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

  • Adres :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :