Annemin İşi Benim Geleceğim

Annemin İşi Benim Geleceğim

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

Borusan Holding

Uygulamanın Özeti

Borusan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile sanayide kadın istihdamının arttırılmasını ve kadının güçlenmesini desteklemek üzere 2013 yılında “Annemin İşi Benim Geleceğim” projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda 10 ildeki 10 organize sanayi bölgesinde (OSB) “Borusan Neşe Fabrikası” adıyla, 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik kreş ve gündüz bakım evleri açılması hedeflendi. Borusan Neşe Fabrikaları`nın, çocuklarının bakımı nedeniyle çalışma imkanı bulamayan kadınların hayatını kolaylaştırması ve bu çerçevede Türkiye ekonomisinde nitelikli kadın işgücünün katkısının artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında 4 ilde toplam 4 adet kreş inşa edildi. Proje devam ediyor

Uygulamanın Ana Amacı

Annemin İşi Benim Geleceğim” projesinin ana amacı, sanayide daha fazla kadının iş yaşamına dahil olmasının önündeki en önemli engellerden biri olan çocuk bakımı sorununa çözüm bulunması, sonuç olarak da kadının, ailenin ve ülke ekonomisinin güçlenmesine zemin hazırlanmasıdır.

Uygulamanın Hedefi

Proje kapsamında OSB’lerde 0-6 yaş grubu çocukların eğitim ve bakımı için kurulacak Borusan Neşe Fabrikaları ile;

• Çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınlara imkan tanınması,
• Kadının iş gücüne katılımının önündeki engellerin kaldırılması,
• Sanayide kadın istihdamının artırılması,
• Okul öncesi bakım ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini sağlayacak bir eğitim ortamı sağlanması,
• Kamu – özel sektör iş birliğinin sağlanması hedefleniyor.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

BORUSAN NEŞE FABRİKASI MİMARI PROJE YARIŞMASI:
"Annemin İşi Benim Geleceğim` Projesi kapsamında kurulacak Borusan Neşe Fabrikaları’nın; projenin ruhunu yansıtan, çocukların geleceğe umutla bakmasını sağlayan, yenilikçi, özgün bir mimari tasarıma sahip olması hedeflendi. “Organize Sanayi Bölgelerinde Kreş ve Gündüz Bakımevi Ulusal Mimari Proje Yarışması”, bu hedeflere ulaşılmasında mimarlık ortamından gelecek katkıları önemseyen Borusan tarafından, Yapı-Endüstri Merkezi koordinasyonu ile birlikte, “Borusan Neşe Fabrikaları”nın mimari tasarımlarının elde edilmesine yönelik olarak açıldı.

İÇ İLETİŞİM:
Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi Borusan Holding CEO’su Agah Uğur sözcülüğünde 7.000 Borusanlıyla paylaşıldı. Borusan Holding ve Grup şirketlerinin iç iletişim ağı olan intraneti “The Borusans” üzerinden periyodik olarak Borusanlılara proje ilerleme bilgileri aktarıldı. Borusan ve grup şirketlerinin tüm fabrikalarındaki Borusanlılara ulaşmak için Annemin İşi Benim Geleceğim basılı materyallari dağıtıldı ve afişler asıldı. Tüm Borusanlıların bir araya geldiği Borusan Günü’nde ayrıca projenin tanıtımı yapıldı.

TEMEL İLETİŞİM ARAÇLARI:
Borusan, Annemin İşi Benim Geleceğim projesinin geniş kitlelere yaygınlaştırılması için kadını güçlendirme odaklı platformlarda aktif rol almaktadır. Bu bağlamda Borusan Holding ve Grup şirketlerinin tüm sosyal medya hesaplarından (Facebook, Twitter, Instagram, youtube, vs.) proje hakkında bilgiler, görseller ve haberler paylaşıldı.

Borusan’ın kurumsal internet sitesinin dışında projeye özel bir internet sitesi açıldı. Anneminisi.org adresinden ulaşılabilen site, proje hakkında genel bilgi, mimari yarışma bilgileri, haberler ve görseller bölümü ile dış iletişimde kapsamlı bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır.

Anneminisi.org internet sitesinin dışında Borusan Holding ve Grup şirketlerinin internet sitelerinde projenin basın bültenleri ve duyuruları düzenli olarak paylaşıldı ve proje hakkında genel bilgi verildi.

Annemin İşi Benim Geleceğim projesini kamuoyuna duyurmak ve aynı zamanda Mimari Proje yarışmasının başladığını duyurmak amacıyla 6 ulusal gazeteye ilan verildi.

KREŞLER:
Bugüne kadar Adıyaman, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Malatya OSB’lerinde toplam 4 kreş açılmıştır. 2018 yılında Bursa’da yeni bir kreş inşaatı planlanmaktadır.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

İŞ BİRLİĞİ VE PROTOKOL:
Proje Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Borusan iş birliği ile gerçekleştirilmiştir. “Annemin İşi Benim Geleceğim” projesinin alt yapısı, proje tarafları arasında yapılacak protokollerin hazırlanması, kreş ve gündüz bakımevlerinin yer alacağı organize sanayi bölgelerinin belirlenmesi, OSB’lerle yapılacak iş birliği anlaşmalarının hazırlanması çalışmaları tam bir iş birliği çerçevesinde yürütülmüştür.

Sürece yerel yönetimler ve OSB yönetimleri dahil edilmiştir.

Kreşlerin mimari alt yapısı Borusan tarafından düzenlenen yarışmada alınan sonuçlar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

“Annemin İşi Benim Geleceğim” projesi gerçek bir ihtiyacı karşılamaktadır. Kreş imkanının olmaması ya da mevcut imkanlara maddi koşullar nedeniyle erişilememesi kadınları çalışmaktan alıkoymakta ve sanayideki kadın çalışanların çocuklarının bakımı konusunda zorluk çekmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle Borusan Neşe Fabrikaları’nı kullanan kadınların neredeyse tamamının kreş sayesinde istihdama katıldığı veya istihdamda kaldığı gözlemlenmiştir.

Bugüne kadar 4 ilde toplam 400’e yakın aile ve çocuğa ulaşılmıştır. 400’e yakın kadının istihdamda kalmasına destek olunmuştur. Proje, kamu – özel sektör işbirliğinin iyi bir örneği olmuştur. Ayrıca proje kapsamında vergi indirimi sağlanmıştır. Bu özellikleri ile sektördeki birçok şirkete örnek olmuştur.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

OSB’lerle yapılan protokollerin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi, bu kapsamda işletim modeli ve maliyetlerin OSB’lere net bir şekilde anlatılması ve yazılı olarak belirtilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Güçlü ve sosyal sorumluluk bilincinde olan OSB’lerle ilerlenmesinin süreci daha iyi bir noktaya getireceği görülmüştür.

Yerel aktörlerle daha sık iletişime geçilmesi, sanayi ve ticaret odalarından destek alınmasının önemi ortaya çıkmıştır.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

  • Adres :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :