Benim Mahallem Sosyal Sorumluluk Projesi

Benim Mahallem Sosyal Sorumluluk Projesi

Uygulama Yürütücüsü

Akçansa

Uygulamanın Özeti

6-12 yaş arası çocuklara ve ebeveynlerine yönelik tasarladığımız Benim Mahallem Sosyal Sorumluluk Projesi ile özel olarak hazırlanan Akçansa Benim Mahallem Mobil Eğitim Merkezi’nde, TOÇEV’in uzman psikologları eşliğinde eğitimler veriyoruz.
Amacımız; anne-babalar ile çocukların gelişimine katkıda bulunmak, TOÇEV’in uzman kadrosuyla ebeveyn becerileri ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek. Proje kapsamında pilot bölge olarak seçtiğimiz Büyükçekmece’de ergenlik çağında olan çocuklara ayrı gruplarda eğitim verilerek; okulda, evde ve arkadaşlarıyla birlikteyken nasıl daha iyi iletişim kuracakları öğretiliyor.
Çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilen, bilinç seviyesi yüksek, kaygı ve öfkeden uzak bireyler haline getirmek ilk hedefimiz oldu.
Ebeveynler içinse çocuklarını yetiştirirken zorlandıkları ve uzman görüşü alması gereken konulardaki genel sorularına cevap olacak nitelikte eğitim programları veriliyor.

Uygulamanın Ana Amacı

Benim Mahallem Projesi ile toplum mutluluğunu ön plana çıkaran bir sosyal sorumluluk projesi tasarladık. Yeni neslin ve onları yetiştiren ebeveynlerin birbirleriyle daha iyi ve sağlıklı iletişim kurmasını sağlamayı ve yarınlara sağlam temeller atmayı hedefliyoruz.

Uygulamanın Hedefi

Benim Mahallem ile 2017 – 2018 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar 35 bin öğrenciye ve ebeveyne ulaşmayı hedefliyoruz.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Akçansa’nın sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında hedefimiz, bir parçası olduğumuz toplumun yaşam kalitesini yükselterek, daha güvenli ve refah dolu yarınlar için katkı sağlamaktır. Benim Mahallem Sosyal Sorumluluk Projesi de bu amaca hizmet eden bir projedir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOÇEV iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ve pilot uygulamasına Büyükçekmece’de başlanan projeyle, özel olarak tasarlanan Benim Mahallem Mobil Eğitim Merkezi ile ilçedeki okulları tek tek dolaşarak, çocuklara ve ebeveynlere farklı konularda eğitimler verilmesini sağlıyoruz.

6-12 yaş çocuk drama gruplarında ‘Okulda tahtaya heyecanlanmadan kalmak istiyorum’, ‘Arkadaşlarımla daha iyi iletişim kurmak istiyorum’, ‘Derslerime daha çok dikkatimi vermek istiyorum’, ‘Arkadaşlarıma karşı kendimi savunmak istiyorum’ konulu; ergenlerle psikodrama gruplarında, ‘Ergenlikte bana neler oluyor?’, ‘Sınav kaygımla baş edemiyorum’, ‘Çok öfkeliyim, öfkemi nasıl kontrol edeceğimi bilmiyorum’, ‘Sosyal ortamlara girmek beni çok heyecanlandırıyor’, ‘Geleceğe dair hedeflerim neler?’, ‘TEOG Semineri’, ebeveyn gruplarında; ‘Eyvah Çocuğum yemek yemiyor’ , ‘Çocuğumun sınav kaygısını önlemek için neler yapabilirim?’, ‘Başarılı bir çocuk nasıl yetiştirilir?’, ‘Mutlu bir çocuk için nasıl bir aile olunmalı?’, ‘Ergenlik döneminde çocuğuma neler oluyor?’, ‘Doğru ve kontrollü internet kullanımı’, ‘Çocuğumla ilişkimde öfkemi nasıl kontrol edebilirim?’, ‘Çocuğuma düzenli ders çalışma alışkanlığı nasıl kazandırabilirim?’, ‘TEOG Semineri’ konulu ve özel alt sınıfı ebeveynleri için ise ‘Anne Babalar İçin Davranış Değiştirme Yöntemleri’ , ‘Farklı Gelişen Çocuğa Sahip Olmak’ konulu eğitimler veriliyor.

Aralık 2015’te başladığımız eğitimlere; 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam ettik ve bu süre zarfında 20 bin çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaştık. Yeni eğitim-öğretim yılında da sürdüreceğimiz projeyle yeni öğrenci ve ebeveynlere dokunarak yaşamlarında bir değişiklik yaratmayı hedefliyoruz. Ebeveynlere “teknoloji bağımlılığı” seminerleri ile çocukların teknolojiyi doğru kullanmaları konusunda yönlendirilme yöntemleri; çocuklara “vücudumu tanıyorum” konulu seminerlerde çocukların duygularını tanımaları, belli duygular karşısında bedenlerinde nasıl tepkiler oluştuğunu fark etmeleri, öğretmenlere ise ilkyardım farkındalık seminerleri verildi.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuklar Vakfı), Benim Mahallem Projesi’nin en önemli paydaşlarından biridir. TOÇEV’in uzman eğitmenleri tarafından 6-12 yaş grubu öğrencilere ve ebeveynlerine özel olarak hazırlanan eğitim programları, yine projeye özel tasarlanan Mobil Eğitim Merkezi’nde uygulanmaktadır.

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu proje kapsamında Akçansa’dan yardımını ve desteğini esirgememiş; ilçede yer alan okulların tespit edilmesi, farklı okullara gidilerek hem okuldaki öğrencilere hem de velilere ulaşılması gibi proje için çok önemli konularda katkı sağlamıştır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Akçansa, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yapabileceği en iyi şeyin eğitim vermek olduğuna inanmıştır. Uzun yıllardır devam eden eğitim faaliyetlerini Benim Mahallem Projesi ile ‘aile’ düzeyine taşımıştır. 2015 yılında başlatılan projenin toplumdan gördüğü büyük ilgi ve başarılı çıktı sonuçları nedeniyle devamlılığı sağlanmıştır.

Akçansa Benim Mahallem Sosyal Sorumluluk Projesi ile 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında toplam 20 bin öğrenci ve ebeveyne ulaşılmıştır. 6-12 yaş eğitimleri sonrasında yapılan araştırmada; çocukların, sanat ve drama yoluyla ifade becerilerinin geliştiği, ebeveyn ve öğretmenleriyle yaşadıkları çatışmaları empati kurarak görmeleri, aile içinde yaşadıkları çatışmalara farklı çözüm üretmeleri sağlanmıştır.

Ebeveyn eğitimleri sonrası yapılan araştırmada, ebeveynlerin çocuklarına uyguladıkları yanlış davranışları fark etmeleri sağlanarak, çocuklara nasıl doğru davranacağı, öfke kontrolüyle ilgili doğru şeyleri öğrendiklerini belirtmişlerdir.
Yapılan araştırmalarda, çocukların, kendilerini ifade etme güçlüğü testlerinde %18, sınav kaygısı üzerine yapılan testlerde %22, öfke seviyesi üzerine yapılan testlerde %30 ve dikkat problemi seviyesi üzerine yapılan testlerde ise %13 pozitif değişim yaşadığı gözlemlenmiştir.
Yine proje kapsamında, Büyükçekmece’de eğitim-öğretim gören 8.sınıf öğrencileri, TOÇEV’in uzman eğitmenleri ile TEOG Sınavı öncesi bir araya gelmeleri sağlanmış; sınav öncesi ve sonrasında nasıl sakin kalabileceklerini ve sınav kaygısıyla nasıl baş edebilecekleri konusunda eğitim verilmiştir.
Benim Mahallem sosyal sorumluluk projesi, hem dijital hem de geleneksel medyada hakkında çıkan 78 haber ile toplamda 3 milyonun üzerinde kişiye erişti.
Benim Mahallem Projesi, Uluslararası Stevie İş Ödülleri - Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı Kategorisi - Gümüş Ödül International Corporate Social Responsibility Awards - Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü’nün sahibi oldu.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

 • Yoksulluğa son
 • Açlığa son
 • Sağlık ve Kaliteli Yaşam
 • Nitelikli eğitim
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Temiz su ve sanitasyon
 • Erişilebilir ve temiz enerji
 • İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
 • Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
 • Eşitsizliklerin azaltılması
 • Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • İklim eylemi
 • Sudaki yaşam
 • Karasal yaşam
 • Barış, adalet ve güçlü kurumlar
 • Amaçlar için ortaklıklar

Uygulama Yürütücüsü İletişim :