Bilim Kahramanları Buluşuyor

Bilim Kahramanları Buluşuyor

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

HSBC Bank A.Ş.

Uygulamanın Özeti

Bilim Kahramanları Buluşuyor, dünyada 80 ülkede 255.000 çocuk ve gencin katılımıyla gerçekleşen; tematik, bilimsel, süreç ve takım çalışması odaklı bir programdır. 9-16 yaş arası, 4-10 kişiden oluşan takımlar 18 yaş üzeri bir koçun rehberliğinde, 2-3 ay boyunca çalışıp; robot tasarlıyor, program yazıyor, araştırmalar sonucu özgün çözümler üretiyor, teatral sunumlar yapıyor, süreç içinde kazan-kazan tavırları içselleştirerek kullanıyor ve tüm bu çalışma süreçleri sonunda turnuvalara katılıyorlar. Takımlar önce İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Mersin’de düzenlenecek yerel turnuvalara sonra başarılarına göre İzmir’de düzenlenecek ulusal ve Amerika’da, Danimarka’da, İngiltere’de ve Avustralya’da düzenlenecek uluslararası turnuvalara katılma fırsatı elde edecekler. Her yıl teması değişen turnuvaların bu sene teması “hayvanlar: yaşam ortaklarımız”. Çocuk ve gençler hayvan ve insanların etkileşime girdikleri süreçleri inceleyerek yapacakları bilimsel araştırmalarla sorun tespit edip, bu soruna yenilikçi bir çözüm üretecekler. Çocuk ve gençler proje geliştirmenin yanı sıra pinpon masası büyüklüğünde bir masanın üzerinde bulunan görevleri tasarladıkları ve programladıkları bir robot ile 2.5 dk içinde otonom olarak yerine getirmeye çalışacaklar. Tüm bu çalışmaları, takım çalışması, kazan-kazan yaklaşımı, arkadaşça rekabet gibi değerleri içselleştirerek ve çevrelerine de yayarak gerçekleştirecekler.

Uygulamanın Ana Amacı

Bilim Kahramanları Buluşuyor programının amacı çocukların ve gençlerin kendilerini geleceğin bilim insanı, mühendisi, etkin girişimcisi ve duyarlı dünya vatandaşı olarak hayal etmelerine teşvik etmektir.

Uygulamanın Hedefi

- Çocuk ve gençleri erken yaşta bilim ile buluşturmak
- Çocuk ve gençlerin hayatları boyunca kullanabilecekleri; iletişim, problem çözme, eleştirel düşünme, araştırma, sorgulama, zaman kullanımı, sunum, empati, özgüven, kodlama ve tasarım becerilerini geliştirmek.
- Katma değerli üretim ve ARGE kapasitesini arttırmak

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

- Bilim Kahramanları Buluşuyor yerel ve ulusal turnuvalarının ana destekçiliği
• İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin’de düzenlenecek yerel ve ulusal turnuvaların ana destekçiliği. 800 gönüllünün desteği ile, 5 ilde düzenlenecek toplam 10 turnuvaya 45 ilden 305 takım katılacak.

- Turnuvalara HSBC çalışanlarının gönüllü olarak çalışabileceği İzmir ve İstanbul illerinden toplam 4 devlet okulundan takımın katılımının sağlanması.
• Öğretmenlerin desteği ile takımların kurulması
• Gerekli malzemelerin temin edilmesi
• Takımların 18 yaş üstü koçlarının rehberliğinde hayvan ve insanların etkileşime girdikleri süreçleri inceleyerek yapacakları bilimsel araştırmalarla sorun tespit edip, bu soruna yenilikçi bir çözüm üretmesi. Çocuk ve gençler proje geliştirmenin yanı sıra pinpon masası büyüklüğünde bir masanın üzerinde bulunan görevleri tasarladıkları ve programladıkları bir robot ile 2.5 dk içinde otonom olarak yerine getirmeye çalışmaları. Tüm bu çalışmaları, takım çalışması, kazan-kazan yaklaşımı, arkadaşça rekabet gibi değerleri içselleştirerek ve çevrelerine de yayarak gerçekleştirmeleri.
• Ön-test, son-test ölçme değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
• HSBC gönüllülerinin takım çalışma süreçlerinde ayda en az 2 kere takımları ziyaret etmeleri ve araştırma, sunum gibi konularda ihtiyaçları olan tüm destekleri sağlamaları.

- HSBC gönüllülerinin farklı rollerde projede yer alması
• HSBC gönüllülerinin 1 günlük eğitime katılması
• HSBC gönüllülerinin takımlara destek olması
• HSBC gönüllülerinin, turnuvalara katılacak 305 takımdan gelecek 305 projeden, en az bütçe ile etkisi en fazla projeyi seçme ve HSBC ödülü vermesi.
• HSBC gönüllülerin Bilim Kahramanları Derneği turnuva gönüllülerine, alacakları gönüllü eğitimi sırasında birikim ve tasarruf konulu kısa bir oturum gerçekleştirmeleri.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Bilim Kahramanları Derneği, devlet okulları, özel okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

• 1 yılsonunda İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin’de düzenlenecek yerel ve ulusal turnuvaların ana destekçiliği. 800 gönüllünün desteği ile, 5 ilde düzenlenecek toplam 10 turnuvaya 45 ilden 305 takım katılacak.
• Çocukların; işbirliği ve takım çalışması becerilerinin, STEM becerilerinin (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) gelişmesi ve özgüvenlerinin artması beklenmektedir.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Bu yılki turnuvalarımız, 2017 Şubat ayında başlayacak. Bu sebeple, deneyimlerimizi ve öğrendiğimiz dersleri turnuvalar sonunda paylaşabileceğiz. Ancak bu yılki temamızın “Hayvanlar: Yaşam Ortaklarımız” olması sebebiyle, insan ve hayvan iletişimi ile ilgili çocuklar bize birçok şey öğretecek.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

  • Adres :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :