Çok Geç Olmadan Dur De!

Çok Geç Olmadan Dur De!

Uygulama Yürütücüsü

Nirengi Derneği

Uygulamanın Özeti

Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına Dur De!
Gerekçe: Nirengi Derneği ekibi olarak, istismara uğramıs¸ çocuklara ne kadar erken yardım edilirse, kendilerini onarmak ve şiddet döngüsünü kırmak için o kadar yüksek şanlarını olacağını inanıyoruz.

Her üç çocuktan birinin istismar mağduru olduğu ülkemizde, erken müdahale ile şiddetin kendini tekrar eden yapısının önlenebileceği gerçeğine odaklanıyoruz. Çocuk istismarının genel işaretlerini ve müdahale etmek için neler yapılması gerektiğii konularında toplumsal farkındalık oluşturarak, bir çocuğun hayatında çok büyük bir fark yaratabiliriz inancı ile yola çıktık.

Bu nedenle çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine destek vermek amacıyla stratejik savunuculuk ve SMART iletişim çalışmalarını düzenli şekilde sürdürüyoruz.
Tamamlanan aktiviteler:
• Paydaş Analizi ve Durum Analizi Raporu hazırladık: Alandaki kurum ve kuruluşların rol ve fonksiyonlarını a. İstismar bildirimi; b. Müdahale; c. Toparlanma- sağaltım(iyileştirme) başlıkları altında haritaladık. Politika Raporu yayınladık:
http://www.nirengidernegi.org/tr/yayinlarimiz/

• Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına Dur De Mersin Çalıştayı düzenledik. Bütün paydaşların katıldığı çalıştayda, bilgi ve farkındalık arttırmak, müdahale ve baş etme stratejilerinin desteklenmesi konuları üzerinde duruldu.
• Eğitim modülü ve eğitimler: Okul Temelli Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme eğitim modülü katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla geliştirildi. Modüle İstismara karşı Standart Operasyon Prosedürü (SoP) da dahil edildi. Okul Temelli Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme eğitimleri ile okul idarecileri, 1-5. sınıf öğretmenleri, veliler ve destek personelinden oluşan 3042 kişiye ulaşıldı.
Coğrafi alan: Mersin ve ilçeleri.
• İletişim çalışmaları:
- Toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla “Dilimizdeki Şiddet” “Doğru Bilinen Yanlışlar” “ Toplumsal Algılar” vb. başlıklarda iletişim mesajları geliştirerek yaygınlaştırma çalışmaları yürüttük.
- Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına Dur De özelinde Nirengi Derneği web sitesinde oluşturulan web sayfası ile tüm iletişim çalışmalarımızı tek bir kaynakta ulaşılabilir yaptık. Bu sayede bireylerin, STK’ların ve özel sektörün oluşturulan mesajları kendi mecralarında özgürce yaygınlaştırmasını sağladık.
- Instagram: www.instagram.com/nirengidernegi
Facebook: www.facebook.com/nirengidernegi
Youtube: Nirengi Dernegi
• Etki Değerlendirme:
İzleme ve değerlendirme raporları (paydaşlar ile görüşmelere dayalı)
Eğitim Etki Değerlendirme (ön-son test ve sonra okulda kullanımına ilişkin eğitimciler ile odak grup çalışmaları)

Uygulamanın Ana Amacı

İnsan hakkı ihlali kapsamında çocuk-ergen ihmal ve istismarının önlenmesi, çocuğun-ergenin yüksek yararı bağlamında müdahalenin sağlanması, çocuğun-ergenin toparlanma-sağaltım aşamalarında desteklenmesi için vaka yönetimi yaklaşımı ile toplum- paydaş katılımın sağlandığı sürdürülebilir bir yapı oluşturmak.

Uygulamanın Hedefi

• Bilgi ve Farkındalık Arttırmak: Koruyucu önleyici olarak, ilgili bu¨tu¨n paydaş kurum ve kuruluş çalışanlarının, İhmal, istismar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi düzeyleri ve farkındalıklarını arttırmak. İhmal ve istismara uğrayan çocukla karşılaştıklarında ne yapmaları, nereye başvurmaları konusunda bilgilendirmek. İstismara uğrayan çocukla iletişim becerisi geliştirmeleri konusunda desteklemek.
• Müdahalenin desteklenmesi: Çocuk ihmal, istismarının yaşanması durumunda gerekli sürecin nasıl başlatılacağı ile ilgili bilgilendirmek, yasal zorunluluklar, uzman ekip ile çalışan merkezlerin nereler olduğu konularında bilgi düzeyleri ve farkındalıklarını arttırmak. Bu
• Baş etmenin Desteklenmesi: İstismar edilen çocukla kurulması gereken iletişim yöntemi ve hakkında bilgilendirmek.
Bütün paydaşların ortak amaç, tutum ve dil birliği halinde çalışabilecekleri bir yapı oluşturmak için bir arata gelmesine katkıda bulunmak.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Yapılan faaliyetler ayrıntılı şekilde yukarıda Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti bölümünde açıklanmıştır.
-------------
Yenikçi ve farklı olan tarafımız:
Konuyu, sistem yaklaşımı ile ele aldık.
Çocuk- ergen istismarı konusunu Pozitif Gençlik Gelişimi (PGG) Riskleri kapsamında ve Sosyo-ekoloji modeli yaklaşımı ile ele aldık. Bu modeli PGG Riskleri (istismar- zorbalık-flört şiddeti) ve Önleme – Müdahale ve Destek Mekanizmaları konusuna uyarladık.
Bu bağlamda yenilikçi ve farklı olarak.
• Triyaj matrisi: PGG Risklerine karşı okul temelli aktiviteler için bir triyaj (sınıflandırma) matrisi geliştirdik. Matriste, çocuk- ergen istismarı
(öncesi- sırası/ şüphesi- sonrası) ile
(koruyucu – izleme/değerlendirme- müdahale aktiviteleri) birlikte sunulmaktadır.
• Standart Operasyon Prosedürü (SOP): Çocuk-ergen ihmal ve istismarını tanıma, değerlendirme ve yönlendirme konusunda her kurumda mağdur çocukla/gençle karşılaşıldığı andan itibaren `yapılması gerekenlerin` yapılması için bütün paydaşların katılımı ile İstismara Karşı Okul Temelli SOP ve ekinde İstismar Bildirim Tutanağı geliştirdik.
• Video: Çok Geç Olmadan Dur De! Bilgilendirme videosu hazırladık. Geniş kitlelere ulaşarak toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla çocuk ihmal ve istismarı işaretlerini, istismar mağduru bir çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini ve cinsel istismar durumunda adli süreci özetleyen yetişkinlere yönelik bir bilgilendirme videosu hazırlandı. Video sosyal medya aracılığı ile sadece Nirengi hesaplarındaki ölçümler dikkate alındığında en az 150.000 kişiye ulaştı.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DFkS0zCUu1c&t=3s

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Nirengi Derneği olarak uygulamaya koyduğumuz tüm çalışmalarımızda paydaşlarımızla yakın ilişki içinde olmayı önemsiyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşları:
2016-2017 yıllarında Mersin’de yürüttüğümüz Çok Geç Olmadan, Çocuk İstismarına Dur De Mersin projemizde Mersin Valiliği ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü imzalanan protokol ile ana paydaşımız oldu. Projemiz süresince 3 adet geniş katılımlı Paydaş Toplantısı düzenledik. Katılımcılarımızdan bazıları; İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Adliyesi, Baro, Mersin Üniversitesi.

Özel sektör: Aynı proje çerçevesinde Arbella Makarna sponsorluğunda yukarıda adı geçen kuruluşların katılımı ile bir çalıştay organize ettik. Çalıştay raporu linki; http://www.nirengidernegi.org/wp-content/uploads/2016/07/NI%CC%87RENGI%CC%87-DERNEGI%CC%87-MERSI%CC%87N-C%CC%A7ALIS%CC%A7TAY-KI%CC%87TAP-FORMATI.pdf

Konuyla ilgili diğer yayınlarımız;
Durum Analizi Raporu
http://www.nirengidernegi.org/wp-content/uploads/2016/11/DURUM-ANALI%CC%87ZI%CC%87-MERSI%CC%87N-2016.pdf
Paydaş Analizi ve Politika Raporu
http://www.nirengidernegi.org/wp-content/uploads/2018/03/Cocuk-Ihmal-ve-Istismari-Paydas-Analizi-ve-Politika-Raporu-Nirengi-2018.pdf

Özel sektör:
Sabancı Vakfı tarafından desteklenen 2018 yılında başladığımız Çok Geç Olmadan İstanbul projemizi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında sürdürüyoruz.
Mersin projemizde olduğu gibi , İstanbul’da da İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa ve Çağlayan Adliyeleri, Baro ile paydaş toplantıları ile bir araya geliyoruz.

Uluslararası ve UN kuruluşları:
Avusturalya Elçiliği tarafından 2017 yılından beri desteklenen Sağlıklı Bir Gelecek için İlk 1000 Gün Erken Çocukluk Gelişimi projemizde UNHCR başta olmak üzere ilgili STK’larla yakın çalışıyoruz.

2018 yılında, Alliance for Child Protection, UNICEF ve UNHCR ile birlikte Çocuk Koruma Standartlarının revizyonu çalışmasını gerçekleştirdik.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Çok Geç Olmadan, Çocuk İstismarına Dur De Mersin projemizde okul idarecisi, öğretmen, veli ve destek personelinden oluşan 3042 kişiye çocuk ihmal ve istismarını önleme eğitimleri gerçekleştirdik.
Eğitimlerin etkinliğinin ölçümlenmesi amacıyla ön-son test uygulaması gerçekleştirdik.
Bu çerçevede eğitim öncesi ve sonrası konuya ilişkin bilgi durumu karşılaştırıldığında %80’lik bir gelişim olduğu gözlendi.

Paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucu 2017 yılında Okul Temelli Standart Operasyon Prosedürünü geliştirerek Mersin genelinde tüm okullarda uygulamaya konulmasını sağladık. Okul Temelli Standart Operasyon Prosedürü, okul personelinin bir istismar olayı veya şüphesi durumunda çocuğun yüksek yararını koruyarak adım adım neler yapması gerektiğini ortaya koymaktadır.

SOP: Çok Geç Olmadan, Çocuk İstismarına Dur De Mersin projemiz çerçevesinde paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucu 2017 yılında Okul Temelli Standart Operasyon Prosedürünü geliştirerek Mersin genelinde tüm okullarda uygulamaya konulmasını sağladık. Okul Temelli Standart Operasyon Prosedürü, okul personelinin bir istismar olayı veya şüphesi durumunda çocuğun yüksek yararını koruyarak (mükerrer sorgulamalardan kaçınmak, çocuğun en kısa sürede koruma altına alınmasını sağlamak vb.) adım adım neler yapması gerektiğini ortaya koymaktadır.
2018 yılı Mart ayına kadar 47 istismar vakasının proje okullarından ÇİM’e (çocuk izlem merkezi) bu proje kapsamında geliştirilen SOP ve İstismar Bildirim Tutanağı ile gönderildiği rapor edilmiştir.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

• İstikrarlı ve sabırlı olmanın önemi: Çok Geç Olmadan Dur De Mersin Projesi için Mersin Valiliği’nden 17 Temmuz için randevu almıştık. 15 Temmuz olayı yaşandı. Kamu kuruluşlarının bütün öncelikleri değişti. Mersin’deki bütün paydaşlara ve Valiliğe bir süre ulaşamadık. Ama vaz geçmedik. Telefon, bilgi notu gönderme, randevu talep etme çabalarımızı ısrarla sürdürdük. 45 gün sonra randevu aldık. Valilik ve diğer kurum ve kuruluşlar ile düşük profilde de olsa Paydaş Analizi için görüşmelere başladık.
• Çok Geç Olmadan Dur De İstanbul! Projemize fon desteği için Sabancı Vakfı’nın açtığı fona başvurmak üzere Kadıköy Kaymakamı ile görüştük. Kaymakam proje ile çok ilgilendi ve bizi Kadıköy ilçe MEM ile ilişkilendirdi. Ön görüşmelere dayanarak projemiz için Sabancı Vakfı’na ön başvurduk. 4 ay kadar sonra ilk elemeyi geçerek asıl başvuruda bulunmak için davet aldık. Bu aşamada Kaymakamlık ile bir protokol formu da vermek gerekiyordu. Ancak, Kadıköy Kaymakamı bu süre içinde değiştiği için ve elimizde önceki Kaymakam’ın projeyi destekleyeceğine ilişkin bir belge olmadığı için vekaleten görevde bulunan Kaymakam’ı da proje için ikna edemedik ve başvuruda bulunamadık. Oysa, ilk görüşmede Kaymakam’dan bir destek mektubu – protokol formu alabilirdik.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Çok Geç Olmadan, Çocuk İstismarına Dur De Mersin projemiz çerçevesinde yetişkinlere yönelik bilgilendirme videosu hazırladık. Link:https://www.youtube.com/watch?v=DFkS0zCUu1c&t=3s

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Uygulama Yürütücüsü İletişim :