Düşler Odası

Düşler Odası

Uygulama Yürütücüsü

Rönesans Eğitim Vakfı

Uygulamanın Özeti

Düşler Odası Projesi ile anasınıfı öğrencilerinin eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Farklı illerde yer alan dezavantajlı bölgelerdeki anaokulları projeye dahil edilerek, proje kapsamındaki her okulda çocukların kendilerini içinde mutlu hissedebilecekleri şekilde tasarlanmış, renkli kütüphaneler kurulmaktadır. Rönesans Eğitim Vakfı gönüllü bursiyerlerinin katkılarıyla kurulan bu nitelikli eğitim ortamında çocukların kitapları tanıyıp sevmeleri ve küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanmaları hedeflenmiştir. Ayrıca çocukların kendilerini tanıma, farklılıklara saygı duyma, empati kurabilme ve dünya vatandaşı olma gibi kazanımları elde etmesi ve pekiştirmesi amacıyla Ankara Üniversitesi işbirliğinde Dünyayı Seviyorum Eğitim Modülü hazırlanmıştır. Oyunla öğrenme esasına dayalı olarak hazırlanan eğitim içeriği 20 oyun ve 3 hikayeden oluşmaktadır. Eğitim modülü içerikleri kütüphanenin kurulması ile eş zamanlı olarak okul öğretmenlerine eğitici eğitimi ile aktarılmakta, oyunlar esnasında kullanılacak tüm malzemeler her sınıfa özel bir kutuda, eğitim yönergesi ile birlikte öğretmenlere teslim edilmektedir. Okul müfredatıyla uyumlu şekilde hazırlanan eğitim uygulamaları öğretmenin kontrolünde tüm yıla yayılacak şekilde sürdürülmektedir. Değerlendirme formu sonuçlarına göre öğretmenler eğitim modülünü kazanımlara uygun bulduklarını ve çocukların uygulamaları severek yaptığını ifade etmişlerdir.

Uygulamanın Ana Amacı

Düşler Odası Projesi; anaokulu öğrencilerine yönelik, onların eğitimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanmış bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu proje ile çocukların küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanmasına, barış kültürü içinde dünyayı sevgiyle kucaklayan çocuklar yetişmesine ve nitelikli eğitim ortamlarının herkese ulaşmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Uygulamanın Hedefi

Dezavantajlı bölgelerde eğitim gören anaokulu öğrencileri için nitelikli eğitim ortamları oluşturarak eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak;
Çocukların kendilerini içinde mutlu hissedecekleri renkli bir ortamda kitaplarla erken yaşta tanışmalarını ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak;
Kendilerini tanıyan, farklılıklara saygı duyan, empati kurabilen ve dünyayı sevgiyle kucaklayan çocuklar yetişmesine katkı sağlamak;
Projenin uygulanması aşamasına gönüllü bursiyerlerin dahil edilmesi ile, bursiyerlerin gönüllülükle tanışmasını ve toplamsal duyarlılıklarının artmasını sağlamak.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde yürütülen proje kapsamında belirlenen okullarda, okul idaresinin uygun bulduğu bir oda renkli bir kütüphaneye dönüştürülmektedir. Rönesans Eğitim Vakfı gönüllü bursiyerlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen kurulum çalışması, duvarların boyanması, kitap raflarının montajı, yer döşemelerinin yapılması, kitapların raflara dizilmesi, minderlerin ve diğer aksesuarların yerleştirilmesi işlemlerinden oluşmaktadır.
Kurulum aşamasıyla eşzamanlı olarak Ankara Üniversitesi işbirliğinde Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından hazırlanmış olan ‘Dünyayı Seviyorum’ eğitim modülü eğitici eğitimi gerçekleştirilmektedir. Proje okullarındaki öğretmenlere aktarılan bu eğitim;
• Kendini Tanıma
• Farklılıklar ve Kültürel Çeşitlilik
• Empati ve Barış Eğitimi
• Dünya Vatandaşı Olma
başlıkları altında yer alan toplam 20 oyun ve 3 hikayeden oluşmaktadır. Eğitim sonrasında oyunların kuralları ile ilgili öğretmen yönergesi ve oyunlar esnasında kullanılacak tüm malzemeler her öğretmenin ismine özel hazırlanmış kutularda öğretmenlere takdim edilmektedir. Eğitim içerikleri okul müfredat kazanımlarını destekler şekilde oluşturulmuş olup, bu eğitim ile çocukların kendi özelliklerini farketmeleri, farklı özellikte olan kişilere saygı duymaları, empati kurarak karşı tarafın duygularını anlamaya çalışmaları, dünyaya daha geniş bir vizyondan bakmaları gibi kazanımları pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Proje kapsamına dahil edilecek okulların belirlenmesi için bugüne kadar İstanbul, Denizli, Eskişehir, İzmir, Ankara, Trabzon, Kahramanmaraş, Adana, Kastamonu, Elazığ, Van, Kocaeli, Çorum, Kırıkkale, Bolu ve Mardin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde çalışma yürütülmüştür.
Dünyayı Seviyorum Eğitim Modülü, Ankara Üniversitesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi, Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı akademisyenlerinden Doç. Dr. Neslihan Güney Karaman ve ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Okullarda Düşler Odası kurulumu, Rönesans Eğitim Vakfı bursiyerlerinin gönüllü katkıları ile gerçekleştirilmektedir.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

2017-18 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başlayan projede bugüne kadar 16 ilde 18 okulda Düşler Odası kuruldu; Dünyayı Seviyorum eğitim içeriği eğitici eğitimi yöntemi ile okul öğretmenlerine aktarıldı. Proje kapsamında toplam 2690 öğrenciye ulaşıldı. Dünyayı Seviyorum Eğitim içeriğini değerlendirme anketlerini yanıtlayan öğretmenler, etkinliklerin hedeflenen kazanımları sağladığını ve öğrenciler tarafından eğlenceli bulunduğunu ifade ettiler.
1. İstanbul Aşık Veysel Anaokulu
2. Denizli Mükerrem Tokat Anaokulu
3. Eskişehir TOKİ Söğütönü Anaokulu
4. İzmir Sevgi Anaokulu
5. Ankara Altındağ Belediyesi Anaokulu
6. Trabzon Beşirli Anaokulu
7. K. Maraş Keriman Çetinkaya Anaokulu
8. Ankara Şehit Emrah Yiğit Anaokulu
9. Adana Gülçocuk Anaokulu
10. Kastamonu Behiye Barut Anaokulu
11. Elazığ Küçük Adımlar Anaokulu
12. Van Van Eğitim Derneği Anaokulu
13. Ankara Sevgi Bahçesi Anaokulu
14. Kocaeli Utku Anaokulu
15. Çorum İpekli Bağlar Anaokulu
16. Kırıkkale Şehit Emrah Pekdoğan Anaokulu
17. Bolu Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
18. Mardin Nene Hatun Anaokulu

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Düşler Odası Projesine dahil olan okullara sonraki senelerde yapmış olduğumuz ziyaretlerde, kurulan Düşler Odası’nın kurulduğu şekliyle korunduğunu gördük; iyi ve nitelikli bir iş yapıldığında kullanıcıları tarafından değerinin bilindiğini öğrendik.
Çocukların okullarında kurulan Düşler Odası sayesinde kitaplarla olan ilişkilerinin geliştiğini, renkli ve hoşlarına giden bir ortamda kitaplarla tanışmanın olumlu etkisini, her fırsatta Düşler Odası’nda vakit geçirmek istediklerini öğretmenlerimizin gözlemlerini aktarması sonucunda öğrendik. İyi alışkanlıkların kazandırılmasında yaratılan mekanların olumlu etkisi olduğunu deneyimledik.
Dünyayı seviyorum eğitim modülünü uygulayan öğretmenlerimizden bazıları bir sonraki yıl da yeni öğrencilerine modülü uygulamak istediklerini ilettiler, kendilerine malzemelerini temin ettik; hevesli, bilgili öğretmenler sayesinde faydanın nasıl büyütüldüğünü, yaygınlaştırılabildiğini öğrendik. Yine özenli ve profesyonel bir çalışmanın değerinin öğretmenler tarafından bilindiğini gözlemledik.
Gittiğimiz dezavantajlı bölgelerdeki okullarda işini seven, öğrencilerine değer veren okul idarecileri ve öğretmenler tarafından imkansızlıkların üstesinden nasıl gelindiğini gözlemleme fırsatı yakaladık.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Düşler Odası Proje Tanıtım filmi ve haberler, kurum içi iletişim kanallarında, sosyal medyada ve youtube kanalımızda yayınlanmıştır.
23.10.2019 - Kocaeli Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında yer almıştır.
Şubat 2020 – Platin Dergisi - REV Yönetim Kurulu Başkanı R. Jale Ilıcak röportajında yer almıştır.

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Uygulama Yürütücüsü İletişim :