Enerji Avcıları

Enerji Avcıları

Uygulama Yürütücüsü

GDZ Elektrik Dağıtım

Uygulamanın Özeti

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti;
Enerjinin verimli kullanılarak nasıl tasarruf edebileceklerini genç nesillere öğretmeyi amaçlayan projemizi 2016 yılından bu yana sürdürüyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz 45 dakikalık interaktif etkinlik sonrasında Enerji Avcılığı misyonunu üstlenen çocuklar evlerinde, okullarında enerjinin aktif olarak kullanıldığı her alanda ebeveynlerine de öğrendikleri bilgilerle rehberlik ederek sosyal sorumluluk projesinin toplumda yaygınlaşmasına öncülük ediyorlar. Projemiz Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verimlilik 2020 yılını verimlilik yılı ilan etmesi ile değerini bir kez daha kanıtlamıştır. Projemizin hedef kitlesini öğrenmenin en aktif olduğu ve alışkanlıkların ileriki yaş gruplarına aktarıldığı 4-8 yaş grubu çocuklar oluşturuyor.

Etkinlik içeriği şu şekilde ilerler: İnteraktif uygulamada ziyaret edilen okulda uygun bir alan Bay Şaşkının evi gibi düzenlenir. Öğrenciler, tüketim alışkanlıklarını doğru yönetemeyen Bay Şaşkın’ın evinde konuktur. Çocuklar anlatıcının eşliğinde ilerleyen sunumda Enerji Avcıları Kahramanları ile tanışır. Enerji Avcılar Kahramanları bu yaş grubunun en çok sevdiği hayvan karakterlerinden oluşmaktadır. Enerjik Aslan; Neşeli Fil, Şakacı Maymun, Meraklı Papağan, Sevimli Su Aygırı elektrik enerjisi ve diğer kaynakların nasıl verimli kullanılacağını anlatırken Baş Şaşkın anlatılanın tersine yaptığı davranışlar nedeni ile çocuklar tarafından uyarılır. Bu yanlışı düzeltme refleksi çocukların doğru davranışı öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır. Etkinlik boyunca çocuklar tarafından doğruya yönlendirilen Bay Şaşkın da çocuklarla birlikte Enerji Avcısı olur. Ancak hedef kitle baz alınarak her çocuğun temas içinde bulunduğu ebeveynler de projenin hedefi içinde yer alıyor. Enerji Avcıları sayesinde her çocuk enerjinin verimli kullanılması konusunda ebeveynlerine öğretici oluyor.

2016 yılında başlattığımız Enerji Avcıları projemizle 2 ilde 47 ilçedeki 200’ü aşkın okulda bugüne kadar 20 bin öğrenciye ulaştık. Pandemi nedeniyle okul ziyaretlerine ara verdiğimiz projemiz de çocuklarımıza etkinlik sonrasında dağıtılan aldıkları eğitimi pekiştirmelerini sağlayacak mesajlar içeren eşleştirme kartı oyunlarını çocuklarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz.

Uygulamanın Ana Amacı

-Enerjinin verimli kullanılarak nasıl tasarruf edebileceklerini genç nesillere öğretmeyi amaçladığımız projemizle bir yandan elektrik enerjisinin bir gün tükenebileceğini de vurgulamaktayız.
-Çocuklarda zorlukla üretilen enerjinin kolaylıkla tüketilmeyecek kadar değerli olduğu bilincini de aşılamaya çalışıyoruz.
-Tüketim toplumunda yaşayan çocukları kaynaklar konusunda bilinçlendirerek bu eği-limden arınmış yeni nesiller haline gelmesine katkıda bulunuyoruz.

Uygulamanın Hedefi

Tasarruf ve verimlilik anlayışını hayat felsefesi haline getirerek kıt olan elektrik enerjisi gibi kaynaklar yanı sıra diğer kaynakları da bilinçli tüketmeyi hayatının odağına almış yeni nesiller yetiştirmek.

Enerji dağıtımı sağladığımız İzmir ve Manisa illerinde yürüttüğümüz projemizle bu bölgelerde yaşayan çocukların tasarruf ve tüketim konusunda farkındalıklarını oluşturmak.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

-Milli Eğitim İl Müdürlükleri ile kurulan iletişim ve alınan izinler ile okullar ziyaret edilmektedir.
-Okullarda gerçekleştirilen interaktif ilerletilen drama katkılı eğitim ile çocuklar eğlenerek öğrenmektedir.
-Enerji Avcıları Kahramanları; projenin hitap ettiği yaş grubu için çizgi filmlerde de en çok kullanılan ve belli karakter özelliklerini taşıyan kahramanlar prototip alınarak yaratılmıştır.
-İyinin karşısındaymış gibi davranan ama aslında saf temiz ama bilgisiz bir karakter olan Bay Şaşkın interaktif drama gösterisi boyunca yaptığı yanlışlıklarla çocuklara doğ-runun ne olduğunu anlatır.
-Okul yöneticileri, öğretmenler ve ailelerinde proje içerisinde yer alması sağlanmıştır.
-Dağıtılan eşleştirme kartı kutu oyunu eğitimin aile içerisinde oynanan oyun ile pekiş-mesini sağlamaktadır.
-Çocuklar yüklendikleri Enerji Avcılığı misyonunu ev, okul gibi yaşadıkları her türlü alanda hayata geçirmektedirler.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

- İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü
- Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü
- İlçe Milli Eğitim Müdürleri
- İlçe Belediye Başkanları
- Kaymakamlar
- Okul Yöneticileri
- Öğretmenler
- Öğrenci Aileleri
- Şirket Çalışanları
- Basın

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Çocukların anlayacağı dilden hazırladığımız anketler eğitim öncesi ve sonrası örneklem gruba uygulanarak çocukların eğitim öncesi ve sonrası ölçümlenmektedir.
Çocukların aileleri ve öğretmenler için hazırlanan skor kartları çocukların eğitimlerini aldıkları konularda bir aylık ölçümleme yapılmasını sağlamaktadır.
Proje sayesinde 20.000 öğrenciye ulaştığımızı düşünerek projenin etki alanının 80.000 kişi ol-duğunu söyleyebiliriz.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Enerji de diğer kaynaklar gibi kısıtlıdır ve bir gün tükenebilir.
Çevrendeki tüm kaynakları verimli kullan.
Verimlilik tasarrufu getirir
Enerjinin verimli kullanılmasını sağlayacak ipuçları.
Enerjinin ne kadar zor üretildiği bu nedenle kolayca tüketilmemesi gerektiği
Elektrik olmasaydı ne olurdu?

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

-Şirket çalışanlarımız projenin iç paydaşlarını oluşturmaktadır. Yapılacak etkinliklere ça-lışanlarımızın da katılımı teşvik edilir.
-Sosyal medya paylaşımları ile verimlilik ve tasarruf ipuçları sıklıkla paylaşılır.
-Basın iletişimi ile projemiz sıkça duyurulur.

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Uygulama Yürütücüsü İletişim :