Enerjimiz Çocuklar İçin - Okul Oyunları

Enerjimiz Çocuklar İçin - Okul Oyunları

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

Zorlu Enerji Grubu A.Ş.

Uygulamanın Özeti

Enerjimiz Çocuklar İçin: Okul Oyunları KSS Projesi ile öğrencilerin,
Bugünü ve geleceği düşünerek enerjiye erişimi sürekli kılacak çözümlere ikna olması, yeni çözümler üretilmesi, enerjiyle ilgili farklı alanları kapsayan mevcut durum ve duruma ilişkin tüm sorunları da kavramalarını sağlamak üzere,
Enerji üst başlığında:
Enerjinin oluşumu,
Enerji Kaynakları,
Yenilenebilir enerji türleri ve
Enerjinin verimliliğine yönelik ilkokul 3 ve 4. Sınıf okul ders müfredatları kapsamında Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi kazanımlarına uygun olarak bilgilendirici içerik ve bu içeriklere/ kazanımlara uygun olarak 12 adet okul/sınıf oyunu hazırlanmıştır.

Söz konusu çalışma ile öğrencilerin, enerji konusu hakkında bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.

Uygulamanın Ana Amacı

Projenin ana hedefi; gelecekte enerji kaynaklarının üretim, yönetim ve verimliliği konularında söz sahibi olacak olan gelecek nesillerin, enerji konusundaki bilgi düzeyinin artırılarak, çözüm yöntemleri geliştirebilen, bilime dayalı keşifler için yönlendirici ve bireysel bir dünya vatandaşı olarak enerji kaynaklarının verimli ve etkin tüketimine dair farkındalığı olan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Uygulamanın Hedefi

Enerjimiz Çocuklar İçin: Okul Oyunları Projesi ile öğrencilerin, genç yaşta, sürdürülebilir enerji kaynaklarını tanıması ve bu kaynakların, çevresel etkilerini, ekonomik dönüşümlerini ve sosyal hayatta kullanımına yönelik farkındalıklarının artırılarak gündelik hayatlarına yansıtmaları ve böylelikle şimdi ve gelecek için sorumlu bireylerin yetişmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

İçerikler müfredat kazanımlarını içerirken yeni bilgilerle birlikte okul oyunları aracılığıyla pekiştirilmesi ve gündelik hayata yansıtılması ve bu yansımanın sürekliliği gözetilerek hazırlanmıştır.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

2015 – 2016 eğitim öğretim yılında; “Enerjimiz Çocuklar İçin” projesi kapsamında “Yaşadığımız Dünya’’, “Hayatımız Enerji’’ ve ‘Enerjimiz Geleceğimiz İçin’’ konu başlıkları altında 3 adet sunumdan oluşan destekleyici eğitim kiti olarak, 3 ve 4. Sınıf Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri dersleri kazanımlarına ve ders ünitelerine göre düzenlenmiştir. Bununla birlikte müfredata uyumlu 12 adet “okul oyunu” kurgulanarak oynayarak öğrenme yöntemi uygulanmıştır.

Pilot Uygulama: Proje kapsamında pilot uygulama ile ana saha uygulaması öncesinde öğretmen ve öğrencilerin geri dönüşlerini değerlendirmek ve gerekli revizelerin yapılması amaçlanmıştır. Ekim 2015’te iki ilkokuldan 8 öğretmen olmak üzere 25 sınıf öğretmeninin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Eğitici eğitimi: Akademisyenler tarafından hazırlanan içeriklerin; Eğitim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri katılımıyla 4 farklı ilde, 3 ve 4. sınıf öğretmenlerine yönelik “eğitici eğitimi” yöntemi ile öğrencilere aktarımın nasıl olacağı anlatılmıştır.

Ana Uygulama: Proje kapsamında hazırlanan sunum ve oyunların “Serbest Etkinlik Dersi” kapsamında öğretmenler aracılığıyla öğrencilere aktarılması planlanmıştır.

Proje İnternet Sitesi| SM Uygulamaları: Öğretmen ve öğrencilerin bilgilenmesi, projede yapılan çalışmalar hakkında haberdar olmaları için proje içerikleri ve yapılan tüm çalışmalar, etkinlikler enerjimizcocuklaricin.com internet sitesi ve sosyal medya sayfalarında yer almaktadır.

Ölçme ve Raporlama: Ön – son test yöntemi ile ölçme değerlendirme yapılarak, öğrencinin bilgi ve farkındalık seviyesi konsolide raporu hazırlanmıştır. Projenin ön testi proje başlangıcında, son testler ise projenin bitimi olan Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirilmiştir.

Karlar Ülkesi Tiyatro Turnesi: Okul Oyunları kapsamında projenin uygulandığı tüm illerde Mehmet Zorlu Vakfı Zorlu Çocuk Tiyatrosu işbirliğinde, 8 bin ilkokul öğrencisi, Karlar Ülkesi tiyatro oyununu ücretsiz olarak izlemiştir.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Proje kapsamında çoklu paydaş katılımı ilkesine uygun olarak akademik ve kamu işbirlikleri geliştirilmiştir.

Buna göre,

Üniversite ve Akademisyen İşbirlikleri
Bahçeşehir Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Barış Özerdem
Dekan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Fehmi Görkem Üçtuğ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Bahar

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Bayhan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Sibel Özkızıklı

Kamu İşbirlikleri
Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Denizli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Aydın Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Osmaniye Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Tekirdağ Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Edirne Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Manisa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Projenin en önemli ayaklarından biri olan ölçümleme kısmı, sürece dayalı ön son test yöntemi ile yapılmıştır. Sürece dayalı ön – son test ile, öğrencilere bilgiler aktarıldıktan 3 ila 5 ay sonrasında tekrar ölçümlenmiş ve akılda kalan gerçek bilgiler yansıtılmıştır.

Buna göre;

Proje kapsamında, 7 ilde belirlenen köy ve ilçe merkezlerindeki, 93 okulda 535 sınıf öğretmeninin katılımıyla yaklaşık 8000 öğrenciye “enerji” konusunda bilgiler aktarılmış ve ölçme değerlendirme sonucunda tüm bilgilerde (il bazında) % 8 oranında artış, yenilenebilir enerji kaynaklarının farkındalığı konusunda (il bazında) % 10’un üzerinde artış olduğu belirlenmiştir.

Yanı sıra, proje kapsamında özellikle köy okullarında okuyan öğrencilerin nitelikli bilgi ve eğitim modül/materyallerine erişimi ile diğer bölgelere nazaran bilgi seviyelerinde ortalamanın üzerindeki artışı, projenin beklenilen önemli çıktılarından biridir.

Uygulama öncesi Osmaniye`de bilgi düzeyi %63 iken dönem sonunda %81,9`a çıkarak %18,9 oranında bir fark görülmektedir.
Manisa`da ise %75,9`dan %87,7`ye çıkarak %11,8 oranında bir iyileştirme olmuştur. Öğrencilerin bilgi seviyelerindeki artış değerlendirildiğinde projenin en başarılı olduğu iki il Osmaniye ve Manisa`dır.

Bununla birlikte, öğrencilerin özellikle “yenilebilir enerji kaynaklarını” tanıması, ekonomik ve çevresel anlamda ülke ve topluma katkıları konusunda farkındalıklarının % 11,7 oranında artış göstermesi proje hedeflerinin en önemli çıktılarını oluşturmaktadır.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Proje kapsamında özellikle köy okullarına erişim, öğretmenlerin yenilenebilir enerji kaynakları konusunda eğitim materyal/kaynaklarına olan ihtiyacı ve faaliyet alanlarında projenin yaygınlaştırılması konusunda gereklilikler belirlenmiştir.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Enerjimiz Çocuklar İçin projesinin iç ve dış iletişim uygulamaları, yerel, ulusal ve kurumsal düzeyde yoğun bir iletişim çalışmasına konu olmuştur.
Projenin 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında uygulandığı Zorlu Enerji Grubu yatırım bölgelerinden Denizli, Aydın, Edirne, Tekirdağ ve Gaziantep’te yerel basının yanı sıra, Grup sözcüsü yöneticiler ile proje uygulayıcı öğretmen ve öğrencilerin katıldığı basın toplantıları düzenlenmiş, yüksek basın yansımaları alınmıştır.
Ulusal basınla iletişim çalışmaları ise ulusal gazete aylık iş dünyası ve ekonomi dergisi Capital ile sürdürülebilirlik aylık yayını Eko IQ’da yer almıştır.
Projenin iç iletişim çalışmaları ise tüm Zorlu Holding çalışanlarına ulaşan kurumsal dergide yer almıştır.
Proje kapsamında çocuklara her kanaldan ulaşarak enerjinin en doğru biçimde anlatılması hedeflenirken dijital medya da kullanılmaktadır. www.enerjimizcocuklaricin.com sitesi çocuklar için enerji kaynaklarını ve enerji konusunda önemli gelişmeleri izleyebilecekleri bir alan olduğu gibi çocukların enerji konusundaki ödevlerine ve projelerine de destek olmaktadır.
Projenin web sitesi http://www.enerjimizcocuklaricin.com/ yeniden yapılandırılmış, zengin içeriklerle geliştirilerek, 2016 yılı ilk yarısında devreye girmiştir.
Sitede yer alan oyunlar ise çocuklara enerji tasarrufunu eğlenerek ve birbirleriyle rekabet ederek öğretmektedir. Ayrıca Zorlu Enerji eğitimlerinin maskotu Yeşil Ejderha, Facebook sayfasında çocuklarla buluşmaya devam etmektedir.

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :