ENKA Okulları Sürdürülebilir Kampüs Programı

ENKA Okulları Sürdürülebilir Kampüs Programı

Uygulama Yürütücüsü

ENKA Şirketler Grubu

Uygulamanın Özeti

ENKA Okulları Sürdürülebilir Kampüs Programı, ENKA Grup Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında sorumlu dünya vatandaşı bireylerin gelişimine destek olmak, çevresel etkiyi azaltmak ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla Eylül 2017 itibariyle başlatıldı.
İstanbul, Adapazarı ve Kocaeli’de bulunan ENKA Okulları’nın tümünü kapsayan Sürdürülebilir Kampüs Programı dahilinde ortak bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturuldu. Her okula ait alt komitelerde Öğrenci Birliği, Kulüpler, İdari İşler ve Okul Aile Birliği üyeleri yer almakta. Her ay üç okulun sürdürülebilirlik temsilcileri bir araya gelerek paylaşımda bulunmakta ve ayrıca çeşitli eğitimler ve çalıştaylarla öğretmenler, öğrenciler ve kampüs çalışanlarında sürdürülebilirlik bilincinin oluşması sağlanmaktadır. Bir yanda okullar müfredatlarına BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini entegre ederken, diğer yandan kampüslerde atıklardan enerjiye, su kullanımından kendi gıdalarını yetiştirmeye, birçok sürdürülebilirlik uygulaması devam etmektedir.
İlk kez Mayıs 2018’de gerçekleşen ve üç ENKA Okulu’nun öğrenci temsilcilerinin katıldığı Sürdürülebilirlik Buluşması’nda, öğrenciler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı olarak seçtikleri konularda çalışma grupları oluşturdular, STK temsilcilerinin moderatörlüğünde kampüs uygulamalarına yönelik önerileri tartıştılar. Sürdürülebilir Kampüs programı kapsamında 3 ENKA Okulu somut hedefler belirleyerek bunlara yönelik projeler oluşturmaktadırlar.

Uygulamanın Ana Amacı

ENKA Okulları Sürdürülebilir Kampüs Programı’nın ana amacı, sorumlu dünya vatandaşı bireylerin gelişimine destek olmak, çevresel etkiyi azaltmak ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Uygulamanın Hedefi

• Sürdürülebilirlik çalışmalarının ortak bir komite liderliğinde ve her 3 okulda koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi
• Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin okul müfredatına entegre edilmesi
• Yapılan tüm sosyal sorumluluk çalışmalarının sürdürülebilir kampüs programı altında toplanması
• Paydaş katılımını artırarak, yapılan sürdürülebilirlik çalışmalarına öğrenci, öğretmen, kampüs çalışanları, veliler ve yerel toplumun katılımını sağlanması
• ENKA Okulları Sürdürülebilirlik Buluşması’nı geleneksel hale getirerek çevre okulların katılımına açılması
• Program kapsamında gerçekleşen çalışmaların ENKA okulları içinde ve dışında paylaşılması, duyurulması ve farklı eğitim kurumlarına örnek olacak bir uygulama ortaya konması

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Program kapsamında yapılan faaliyetler:
- Ortak bir Sürdürülebilirlik Komitesi ve okullarda alt komiteler kuruldu. Sürdürülebilirlik komitesi düzenli toplantılarla biraraya geldi.
- Öğretmenler, idari personel ve kampüs işletme birimi çalışanlarına sürdürülebilirlik eğitimi verildi.
- Her 3 okulda da SKH ile bağlantılı kampüs hedefleri belirlenerek projeler geliştirildi ve geliştirilmektedir.
- Öğrenci liderliğinde ortak bir “Sürdürülebilirlik Buluşması” düzenlenerek ve buluşmada SKH ile ilgili bağlantılı çalıştaylar düzenlendi.
- Belirlenen sürdürülebilirlik konularında öğretmen, öğrenci ve veliler eğitimler aldılar.
- Öğrenciler için Sürdürülebilirlik Film Gösterimleri ve gösterimler arkasından konuyla ilgili tartışma seansları, anketler düzenlendi.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Sosyal ve çevresel tüm etkinlik ve projelerimizde onlarca STK ve kamu kuruluşu ile işbirliği yapılmıştır. Sosyal Ben Vakfı, ÇEKÜL, TEMA, AIESEC, Hayata Destek Derneği, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, İTÜ Bilim Merkezi, TÜBİTAK, ODTÜ işbirliği yapılan kurumlara örnek olarak verilebilir.
Ayrıca, ENKA Okulları
• Turçev’in Eko-Okullar Programı’na üye
• Ashoka Fark Yaratan Okullar Ağı’nın Türkiye’deki üç üye okulundan biri
• UN World’s Largest Lesson uygulayıcısıdır
Program kapsamında iyi uygulamalardan biri de:
• Gaziantep Şehitkamil İlçesinde deavantajlı bir bölgede bulunan ‘’Galip Deniz Ortaokulu’’nda ‘’YAZ OKULU’’ sosyal-sportif prgramı yapılmış olmasıdır. Bu yaz okulunda 5-6-7. Sınıf öğrencilerine yetenek alanları ile ilgili çeşitli sportif ve sosyal atölyeler düzenlenmiştir.
19-20 Mayıs 2018’de gerçekleşen “ENKA Okulları Sürdürülebilirlik Buluşması”nda, gönüllü katılımcı olan öğrenciler tarafından “Aşırı Tüketimin Önlenmesi ve Tüketim Alışkanlıklarımız”,” Atık Yönetimi” ile “ İnsan Hakları ve Ayrımcılığın Önlenmesi” olarak 3 tema belirlendi. Bu üç ayrı tema için çalışma grupları belirlendi ve konular ile ilgili STK temsilcileri gönüllü olarak çalışma gruplarında mentörlük yaptılar. Çalıştayda sürdürülebilir kampüs uygulamalarına katkı sağlayacak somut çıktılar elde edildi.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Sürdürülebilir Kampüs Programı kapsamında yapılan birçok çalışma, etkinlik ve eğitim sonucu somut çıktılara ulaşılmıştır. Bu çıktılardan örnek olarak seçilenleri aşağıda verilmiştir:
• Program kapsamında düzenlenmiş olan 19-20 Mayıs 2018 Enka Okulları 1.Sürdürülebilirlik Buluşmasında, 3 ENKA Okulun’dan 80 ortaokul ve lise öğrencisi çalışataylara moderatörlük yapan ve ayrıca stand açan STK’larla bir araya gelerek etkileşimde bulundu. Daha sonra bu STKların bir kısmı ile ortak projeler yürütmeye başladılar (Ahtapot Gönüllüleri, Kocaeli AHBAP ve Patidaş işbirlikleri)
• Adapazarı ENKA Lisesi ve AIESEC Sakarya (Türkiye İktisadi, Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği) 4 haftalık “Küresel Hedefler” odaklı “Dünyam ile Tanış” proje süreci 19 Şubat-16 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu süreçte 6 farklı ülkeden gelen ziyaretçiler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda tüm sınıf düzeylerinde interaktif sunumlar gerçekleştirerek tüm okulda Küresel Hedeflerle ilgili ciddi bir farkındalık oluşturuldu. Oluşturulan bu farkındalık hali hazırda devam eden Sürdürülebilirlik çalışmalarında öğrencilerin aktif rol aldığı proje adımlarını sıklaştırdı.

• Özelllike Kocaeli ENKA okullarında kampüs yardımcı personeli çevre köylerde yaşayanlar arasından seçilmektedir. Bu personele okul içerisindeki görevlerini gerçekleştirirken sürdürülebilirlik esaslarına uymalarını sağlayacak eğitim, bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılmaktadır (İSG eğitimleri vs.).

• ENKA Okulları Sosyal Ben Akademi Kulübü öğrencileri, Nurettin Tepe İlkokulu ve Aykut Yiğit Ortaokulunda dezavantajlı bölgelerde 450 öğrenciyle buluşarak etkinlikler gerçekleştirdi. Ayrıca Özel Sevgi Çiçeği Rehabilitasyon Merkezinde bulunan öğrencilerle buluşarak atölye çalışmaları yaptılar. Bu etkinlikte iletişim,duyarlılık, yaratıcılık, işbirliği gibi konularda beceri düzeylerini arttırdılar.

• ÇOÇA destekli ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ Toplumsal Cinsiyet Atölyesinde 234 öğrenci eşitlik ve adalet kavramları doğrultusunda toplumsal duyarlılık becerilerini geliştirdiler .

• Sürdürülebilirlik Komitesinde bulunan öğretmenler, ÇOÇA’nın düzenlemiş olduğu ‘Akran Zorbalığı’ kapsamında İsveç Konsolosluğunda düzenlediği seminere katıldılar. Seminer sonrası Rehberlik biriminin desteğiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine ayrıca 4. sınıf, 5. sınıf ve Hazırlık sınıfı öğrencilerine ‘Akran Zorbalığı’ çalıştayı düzenlediler.

? Sakarya Üniversitesi Eğitim&Araştıma hastanesi yoğun bakım ünitesi bekleme salonuna okumanın paylaşmak olduğu ilkesinden hareketle, gönüllü öğrencilerin okul toplumu ve dolayısıyla yerel çevrede yarattıkları farkındalık sayesinde 340 kitaplı koridor kütüphanesi kuruldu.
? Lise Arama-Kurtarma Kulübü öğrencileri AFAD öncülüğünde 9.sınıf düzeyindeki öğrenci topluluğuna (42 öğrenci) Eşitsizliklerin Azaltılması/Barış&Adalet hedeflerine hizmet eden Demokrasi ve İnsan Hakları atölyelerini gerçekleştirdi.
? Erişilebilir ve Temiz Enerjiye hizmet etmek adına dış cephe boyalarının sıcaklığa bağlı renk değiştirmesi sağlanarak, 30 derece ve üzeri sıcaklıklarda enerji tasarrufunda kullanılması ile ilgili proje ile TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye 3. sü oldu. Bu vasıtayla bu fikir 5000 kişilik bir toplulukla paylaşılmış oldu. Aynı çalışma ODTÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Kimya Kongresine davet edilerek katılımcılarla paylaşıldı.
? ENKA Okulları FRC Robot kulübü öğrencileri, sürdürülebilirlik buluşmasında yer aldıktan sonra hayat_tamircisi takma adıyla tanınan, engelli hayvanlar için hurdalardan yürüteçler yapan Hasan Kızıl ile iletişime geçip ortak bir proje yürütmek konusunda ilk adımı attılar.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Çevresine duyarlı, farkındalığı yüksek, karşılaştığı problemlerle mücadele edebilen nesiller yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim kurumu olarak ENKA Okullarında yürütülen Sürdürülebilirlik Kampüs Programı kapsamındaki çalışmalar, tüm paydaşlara özellikle öğrencilere, sosyal açıdan adil ve ekonomik açıdan yaşanabilir bir dünya için az kaynakla çok iş yapılabileceğini, alternatif yaşam alanları aramaktansa çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları ile tüm dünyayı tehdit eden sorunların çözümünde yer alınabileceğini somut olarak göstermiştir.
Program etkinlikleri sayesinde;
öğrencilerin; araştırma, sorgulama, dönüşümlü düşünme, risk alma, iletişim kurma becerilerinin daha da geliştiği gözlemlenirken, kültürel değerler, paylaşım, saygı, proje oluşturma ve yönetme, grup normlarına uyma arkadaşlık, dostluk gibi değerlerin kazanıldığı gözlemlendi.
Ve ayrıca;
• Sürdürülebilirlik çalışmalarının yürütülmesi için sağlam bir kurum içi organizasyon gerektirdiği,
• Öğrenci katılımının ve sürdürülebilirlik konusunu içselleştirmiş olmalarının çok önemli olduğu,
• Öğrencilerin sürdürülebilirlikle ilgili konularda çok duyarlı, istekli ve lider oldukları,
• Küresel hedefler için çalışarak bir bütünün parçası olduklarını hissetikleri tespit edilmiştir.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Yapılan çalışmalar tüm ENKA çalışanlarına ve velilerine haber bültenleri (Newsletter) aracılığıyla iletilmektedir. Ayrıca ENKA Merkez ve ENKA okullarına ait sosyal medya hesaplarında surdurulebilirokul ve ilgili SDG hashtag leri ile paylaşımlar yapılmaktadır. Dönemlik çıkarılan okul gazete ve dergilerinde o döneme ait çalışmalar öğrenci ve velilerle paylaşılmaktadır.

https://www.enka.com/sustainability/tr/anasayfa/haberler/

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Uygulama Yürütücüsü İletişim :