Fikrine Sahip Çık

Fikrine Sahip Çık

Uygulama Yürütücüsü

Destek Patent

Uygulamanın Özeti

Projenin Adı : Fikrine Sahip Çık
Proje Alanı : Eğitim ve farkındalık artırma destek projesi
Projenin Amacı : Sınai haklar bilincini ve patent okuryazarlığını artırmak, Türkiye`nin fikri sermayesinin artırılmasına katkıda bulunmak.
Projenin Kapsamı : Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, girişimciler, kobiler
Proje Başlangıç Tarihi : Şubat 2019

Uygulamanın Ana Amacı

Türkiye`de patent sayılarının artması

Uygulamanın Hedefi

Türkiye`de sınai haklar alanında farkındalık oluşturmak ve patent okuryazarlığını arttırmak. Gençleri buluş yapmaya yönlendirmek

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Sınai Haklar alanında farkındalık eğitimleri verilmesi
Sınai Haklar alanında ihtiyaç analizlerinin yapılarak, marka, patent ve tasarım ile ilgili derinlemesine eğitim, atölye çalışmaların planlanması
İhtiyaç duyulan durumlarda, kurum içinde çalışan marka patent vekillerinden gönüllü mentörler oluşturulması

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Türkiye`de tüm Teknik Ve Meslek Liselerine ulaşabilmek adına İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle protokoller imzalanması
Kobiler ve girişimcilerle ortak projeler planlanması
Çalışanlarla gönüllülük ekipleri kurularak projede mentörlük yapmalarının sağlanması
Lise ve üniversite öğrencilerine verilen eğitimler

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Uygulama Yürütücüsü İletişim :