Gelecek Tarımda: Akıllı Tarım Projesi

Gelecek Tarımda: Akıllı Tarım Projesi

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

Anadolu Efes

Uygulamanın Özeti

Gelecek Tarımda projesi kapsamında 36 yıldır tarıma destek veriyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz tarımsal Ar-Ge çalışmalarımız, çiftçi destek programları ve sürdürülebilir tarım alanında hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızın devamı olarak WWF-Türkiye işbirliğinde “Gelecekte Tarım, Tarımda Gelecek Var” mottosu ile yola çıkarak Akıllı Tarım projemizi başlattık. Akıllı Tarım projesi ile Türkiye’de arpa ve şerbetçiotu üretiminde sürdürülebilirlik yönünde köklü bir dönüşüme katkıda bulunurken gençlerin tarımsal istihdama katılımının artırılmasını hedefliyoruz. Arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştıracak olan proje, çiftçi deneyim ve bilgi paylaşım platformu ile genç çiftçiler için bir fon programını da kapsıyor.

Uygulamanın Ana Amacı

Proje ile akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla ekolojik dengeye yönelik tehditlerin azaltılması, çiftçilerin farkındalığının artırılarak akıllı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, çiftçilik mesleğinin getirdiği bazı zorlukların (bedensel zorluk, veri eksikliği, belirsizlik vb) teknolojiyle aşılarak gençlerin tarımsal üretime teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın Hedefi

Projemizle arpa ve şerbetçiotu tarımını bütünsel olarak dönüştürmeyi hedefliyor, akıllı tarım uygulamalarının sonuçlarıyla birlikte oluşturulduğu bir ‘rol model’ çalışma olmasını planlıyoruz. Türkiye’de akıllı tarım uygulamalarıyla, arpa ve şerbetçiotu tarımında kullanılan konvansiyonel yöntemlerden kaynaklı, ekolojik dengeye yönelik tehditlerin azaltılmasını ve proje kapsamında gençleri tarımsal üretime teşvik ederek Anadolu’da tarımın geleceğini güvence altına almayı hedefliyoruz.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

• Tarım sektöründeki trendler incelendi
• Çiftçilerin ihtiyaç ve beklentileriyle ilgili görüşleri toplandı.
• Teknolojiden nasıl faydalanabileceği incelendi.
• Çevre konusunda dünyanın en deneyimli kuruluşlarından WWF Türkiye ile işbirliği yapıldı.
Projemiz kapsamında yaptığımız çalışmaları kısaca 4 ana başlık altında topladık;
Akıllı Tarım Uygulamaları
Projede kullanılan ‘Toprak ve Hava Sensörleri’, ‘Uydudan Tarla Sağlığı Takibi’ ve ‘Dijital Toprak Tahlil Cihazı’ gibi akıllı tarım uygulamaları vasıtasıyla çiftçilerin arazisinde toprak nemi, toprak ısısı, nispi nem ve ısı değerleri anlık olarak toplandı ve düzenli olarak ölçülüp kayıt altına alındı. Bitki gelişim modelleri, hastalık uyarıları, sulanan tarlalar için sulama tavsiyeleri, sulanmayan tarlalar için kuraklık takibi gibi bilgileri sunacak olan teknolojiler sayesinde hem çiftçinin hayatı kolaylaştı hem de girdilerin daha verimli kullanılmasına olanak sağlandı.
Doğaya Duyarlı Yenilikçi Yöntemler
Sürdürülebilir tarla uygulamalarının yaygınlaştırılması için çiftçilerle birebir toplantılar yapılarak bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.
Genç Çiftçi Destek Programı
Proje kapsamında genç nüfusun tarım temelli değer zincirlerine ilgisini artırmak ve gençleri teşvik etmek için genç çiftçilere kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik akıllı ve doğaya duyarlı uygulamaları desteklemek amaçlı projenin 3. Döneminde fon ve danışmanlık desteği verilecek.
Genç Çiftçi Destek Programı ile tarımda yeni nesil teknolojiler kullanılarak gençlerin tarımdaki potansiyeli görmelerine vesile olunması ve meslek olarak tercih etme motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.

Çiftçi Deneyim ve Bilgi Paylaşım Platformu
Anadolu Efes ve WWF-Türkiye proje ile arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı tarım teknolojileri konusunda bilgilendirerek sektöründeki yeni nesil teknolojilerle tanıştırıyor.
Projenin ikinci ve üçüncü yılından planlanan yurtdışı-yurtiçi deneyim paylaşımı gezileri, tarlabaşı/işletme deneyim paylaşımı etkinlikleri, hasat festivalleri ile çiftçilerin kendi alanlarında yeni ve farklı uygulamaları görmeleri sağlanacak.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Proje Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve bir tarımsal teknoloji tedarikçisi işbirliğiyle gerçekleştirilmekte.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Yaklaşık 1.542 dekar yani 150 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda, toprak ve hava sensörleriyle toprak nemi, toprak ısısı, nispi nem ve ısı değerleri düzenli olarak ölçülüp kayıt altına alınıyor. Bitki gelişim modelleri, mantari hastalık uyarıları, sulanan tarlalar için sulama tavsiyeleri, sulanmayan tarlalar için kuraklık takibi yapabiliyoruz.
Çiftçimiz cep telefonlarındaki uygulamalar yardımlarıyla bu bilgilere anlık olarak erişip gerekli adımları atabiliyor. Bitkisinin durumu ile ilgili gözlemlediği bir sorun varsa, uygulama vasıtasıyla fotoğraflarını çekerek uzman ziraat mühendislerimize gönderebiliyor ve öneriler alabiliyor.
Tarlasını ne zaman ve ne kadar sulaması, gübrelemesi veya ilaçlaması gerektiği konusunda bilgi sahibi oluyor. Tarımsal girdileri hem verimli kullanabiliyor hem de ihtiyacı olan miktarda kullanarak doğa üzerindeki olumsuz etkisini azaltıyor.
Projemizde kullandığımız dijital toprak analizi sayesinde çiftçimiz laboratuvara toprak örneği gönderip zaman kaybetmeden (ortalama 15 günden 15 dakikya) anlık olarak toprağının durumundan haberdar olabiliyor. Bu sayede, toprağını daha verimli kullanması için neler yapması gerektiği konusunda öngörü sağlayabiliyor.
Uydudan tarla sağlığı takibi kapsamında uydudan çekilen fotoğraflarla bitkisinin durumu konusunda tarlanın tamamını dolaşmadan cep telefonundan, hatta belki de evinden haberdar olabiliyor. Hem çiftçimiz hem ziraat ekibimiz tarlanın durumu konusunda cep telefonu vasıtasıyla bilgi sahibi oluyor.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

- Tarımsal çözümlerin kullanılan bölgeye göre adapte edilmesi gerekliliği.
- Teknoloji kullanımı konusunda çiftçi gruplarının (aynı yaş ve sosyo-ekonomik grupta da olsa) beceri düzeylerinin farklı olmasına göre adaptasyon

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Projenin duyurusu bir basın lansmanı ile gerçekleştirildi. 17 yayının katıldığı lansman sonrası 34 yazılı basında çıkan haberlerle 6.251.515 kişiye ulaşıldı. Haber aynı zamanda 54 online basında yer aldı.

Sürdürülebilir Markalar Konferansı’da düzenlenen oturumla Cem Seymen moderatörlüğünde proje ele alındı.

İç iletişim lansmanı için hazırlanan promosyon malzemeleri lansman sabahı çalışanların masalarına bırakıldı.

İç ekranlar ve asansörlerde lansman görselleri ve hazırlanan reklam filmi gösterildi.

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :