İhtiyaç Haritası

İhtiyaç Haritası

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

Uygulamanın Özeti

İhtiyaç Haritası insanların sahip oldukları kaynakları ihtiyacı olanlarla paylaşarak çevrelerinde fark yaratmalarını sağlayan online bir platformdur.

Uygulamanın Ana Amacı

İhtiyaç Haritası, birbirimizin ihtiyaçlarından haberdar olabilmemiz, doğru bir organizasyonla birlikte ve daha güçlü destek olabilmemiz için kurulmuştur.

Uygulamanın Hedefi

Yaşadığımız yerin ihtiyaçlarını en iyi biz biliriz. Kardeşimizin gittiği okulun hâlâ bir kütüphanesi yoktur, geleceği için endişeleniriz; çevremizde bir park olmadığından çocuklarımız arabaların geçtiği yolda top oynamak zorundadır, tedirgin oluruz; bir barınağı olmayan sokak hayvanlarına acır, başlarını sokacakları evleri, bir tas suları olsun isteriz. Bazen de hayat koşturmacasından kime destek olacağımızı bilemez, yanı başımızda olan bitenden habersiz kalırız. Tek başımıza yapabileceklerimiz bazen sınırlıdır ama birlik olursak tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

18 yaşını geçmiş herkes, siteye üye olduktan sonra, yaşadığı köyde, ilçede, kentte, mahallede, çalıştığı kurumda, okuduğu okulda sosyal fayda yaratacak, para yardımı dışındaki tüm ihtiyaçlarını yazabilir. Her ihtiyaç ve destek girişi bir doğrulama sürecinden geçirilerek onaylanır.

1) İhtiyaç Girmek
2) DEstek Girmek
3) İhtiyaç Karşılamak ve Desteğe Başvurmak
4) Gönüllü Olmak: Üniversite Kulüpleri ile, Mahalle Birlikleri ile, Yerel Yardımlaşma Platformları ile, ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile..

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Bireyler, Üniversiteler, Kamu Kurumları, Okullar, Platformlar, Mahalle Birlikleri, Muhtarlar, Şirketler, Özel Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları İhtiyaç Haritası Platformu’nu aktif bir şekilde kullanmaktadır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

İhtiyaç Haritası`na 26.778 üye kayıt yaptırmış, Türkiye`nin dört bir yanından 8.749 ihtiyaç ve destek girişi yapılmıştır:
• 2000 İhtiyaç ve 500 Destek Buluşması
• 20.000 İhtiyaç yararlanıcısı ve 1500 destekçi
• 20.000 İhtiyaç yararlanıcısı ve 1500 destekçi
• 127 Sivil Toplum Kuruluşu’nun İhtiyaç ve Destek Platformu

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :

  • Kurum Adı :
  • Adres :