İşitme Engellilerde İletişim Eşitsizliğinin Çözümü

İşitme Engellilerde İletişim Eşitsizliğinin Çözümü

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği

Uygulamanın Özeti

Hayata geçirdiğimiz projelerle, İşitme engelli bireylerin hizmete erişiminin kolaylaştırılması alınan ve verilen hizmet kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyeti baz alınarak bu bilince katkı sunulması, sağlıklı insanlar ve diğer engelli grupları ile eşit şartlarda toplumsal yaşama katılımın artırılması, işitme engelli bireylerin sosyokültürel ihtiyaçlarının giderilmesi, günlük yaşamlarını kolaylaştıracak projelerin geliştirilmesi ve engelli bilincine katkı sunulması ana hedeflerimizdendir. Aynı zamanda Türk İşaret Dili (TİD)’in geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sunulması keza doğru şekilde öğretiliyor ve kullanılıyor olmasına destek verilmesi projelerimizde ön plana çıkmaktadır.

Uygulamanın Ana Amacı

İşitme Engellilerin hizmete erişiminin arttırılması amacıyla, kamu ve özel sektör kuruluş çalışanlarına Türk İşaret Dili (TİD) eğitimlerinin verilmesi, sektörel eğitim programları ile İşitme Engellilerle temas halinde bulunan görevlilerin işitme engellilerle direk iletişime geçmelerini sağlamak, sağlıklı iletişim ile total memnuniyetin arttırılması katkı sunmak, İşitme Engellilerin sosyokültürel ihtiyaçlarının giderilmesi ve toplumsal paylaşımlarının arttırılması destek olmak, tüm projelerimizde ve yayımlarımızda ana hedefimizdir.

Uygulamanın Hedefi

İşaret Dilinin yaygınlaştırılması, kısır olan dilin geliştirilmesi, öğretme tekniklerine destek olunması, özel sektör ve kamu çalışanları ile direk iletişime geçirilebilecek projelerin geliştirilmesi, işitme engelli bireylerin aldıkları hizmet kalitesinin artırılması, engellilik bilincine vurgu, sosyal sorumluluk projelerine teşvik ve engelliler için farkındalık programlarının geliştirilmesi.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Türk İşaret Dili Eğitimleri, Türk İşaret Dili (TİD) sektörel eğitim programları, Türk İşaret Dili (TİD) ile kitap çalışmaları ( İlk Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel Kavramlar, Sağlık, Bankacılık)

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

AVİS—OTOKOÇ OTOMOTİV
STARBUCKS
TOTAL OİL
BSH
TURKCELL

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Evet hayata geçirilen projeler sonucunda partnerlerimiz işitme engelli çalışanlara daha fazla önem vermeye başladı.
Yine projeler ile işitme engelli bireyler için sorun teşkil eden pek çok problemin çözüldüğü gözlemlendi.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :