Koruyucusuz İçecek Üretimi

Koruyucusuz İçecek Üretimi

Uygulama Yürütücüsü

Uludağ İçecek Türk A.Ş.

Uygulamanın Özeti

Uludağ İçecek Türk A.Ş., cam, PET ve kutu ambalajlı ürünlerinde koruyucu kullanmadan, sağlıklı, güvenli ve doğal ürünler elde etmek amacı ile “Tünel Pastörizasyon ve Aseptik Dolum Teknolojisi” ile “Koruyucusuz İçecek Üretimi” Ar-Ge projesini 2017 yılı itibari ile uygulamaya koymuştur. İş modeli fikri 2014 yılında ortaya atılmış olup 2015 yılında Uludağ ve Krones iş birliği ile teknoloji Ar-Ge çalışmaları başlatılmış ve 2017 yılı itibari ile fabrika bünyesinde geliştirilen yeni sistem devreye alınmıştır. Kurulum sonrasında tüm ürün grupları için deneme üretimleri kademeli olarak yapılmış, proses, ürün- hammadde reçeteleri için iyileştirmeler ve revizyonlar belirlenmiş, revizyonlar gerçekleştirilmiş, proses iş akış şemaları oluşturulmuştur. “Frutti”, “Frutti Extra”, “Limonata”, “Meyvelim” ürün gruplarında başarılı sonuçlar elde edilmiş ve seri üretim başlatılmıştır. 2018 yılı itibari ile meşrubat, 2019 yılı itibari ile de şekersiz meşrubat ürünlerimiz için bu teknolojinin uygulanabilmesi sağlanmıştır.
Sistem sayesinde cam ve kutu ürünlerde koruyucusuz ürün üretimi mümkün kılınmış, ambalajın kendisi de mikrobiyolojik etkilerden arındırılmış ve ham maddelerden de koruyucunun tamamen çıkarılması sağlanmıştır. “Koruyucu ilavesiz” deklarasyonu yerine sektörde bir ilk olarak “Koruyucusuz” deklarasyonu yapmak mümkün olmuştur.
Mevcut durumda tüm ürün gruplarımızda koruyucusuz üretim ile ürünlerimizin üretimi gerçekleştirilmektedir.

Uygulamanın Ana Amacı

Uludağ İçecek Türk A.Ş. olarak en önemli misyonumuz, kaliteden ödün vermeden tüketicinin damak zevkine uygun, doğal, inovatif yaklaşımlar ve Ar-Ge çalışmaları ile sektöre yön veren ürünler geliştirmek, üretmek; bunları ülkemiz ve dünya pazarında sürdürülebilir bir şekilde tüketicinin beğenisine sunmaktır. Bunların yanı sıra, gerçekleştirdiğimiz ilklerin inovatif etkisi ile sektöre öncü olmak, yapılan inovasyonların sürdürülebilir kılınması ve yaygınlaştırılması ile ulusal ve uluslararası kural koyucuların bu konu üzerinde odaklanmasını sağlayarak sağlıklı ürünlerin geliştirilmesi, obezitenin azaltılması, doğal kaynakların etkin kullanımı konusundaki çalışmalarda otoritelerden biri olmaktır.

Uygulamanın Hedefi

Uludağ İçecek Türk A.Ş. 2018 yılı sonu itibari ile sektörde ülkemizde bir ilk olarak 140 milyon litre koruyucusuz meşrubat ile yurt içi pazarına dahil olmuştur. 4 milyon litre koruyucusuz ürün aynı yıl itibari ile ihraç edilmiştir. Her yıl üretimde %10 büyüme hedefi ile koruyucusuz ürün pazarının büyütülmesi, bu amaçla, koruyucusuz üretim yapılan ürün gamının geliştirilmesi, raf ömrünün artırılarak ihracat hacminin %20’den %35’e çıkarılması ile mevcut durumda 40 ülkeye yapılan ihracatın artırılarak 45 ülkeye ulaşılması hedeflenmiştir. Bu sayede dünyada ilk ve tek, şirketimiz tarafından gerçekleştirilebilen koruyucusuz üretim ile üretilmiş gazlı meşrubatlarımızın dünyanın dört bir yanında bulunan tüketicilerimizle buluşturulması amaçlanmıştır. Bunların yanı sıra, pastörizasyon parametrelerimizin optimizasyon çalışmaları kademeli olarak devam etmekte, bu sayede enerji tüketimimizin yıllara göre hedeflediğimiz oranlarda azaltılması, bu sayede sera gazı emisyonu ve karbon ayak izimizin azaltılması şu an önemle üzerinde durduğumuz konuların başında gelmektedir.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Koruyucusuz üretim yapılabilmesi için gerekli koşulların ve teknolojinin belirlenmesindeki en önemli faktörler ürünlerin içerdiği meyve, gaz oranı, %100 pancar şekeri kullanılması, sahip oldukları viskozite, yoğunluk gibi fizikokimyasal özellikleri ile kullanılan ambalaj türüdür. Bu özellikler dikkate alınarak her ürün grubuna göre optimum proses koşullarının belirlenmesi amacıyla denemeler gerçekleştirilmiş, denemelerin sonunda ortaya çıkan ürünler ile stabilite çalışmaları yapılmış ve ürünlerde duyusal stabilitenin sağlanması, kalite parametrelerinden ve raf ömründen ödün verilmeden tüm reçetelerin revizyonu ve proses parametrelerinin optimizasyonu gerçekleştirilmişti. Bununla beraber, kullanılan tüm doğal hammaddelerin tedarik noktasından itibaren tüm kontaminasyon risklerinden arındırılmış bir şekilde, herhangi bir koruyucu ilavesi olmadan tesisimize ulaşması, koruyucusuz üretimin temel şartlarından biri olan temiz oda koşullarına dahil edilmesi için tüm tedarikçilerin ihtiyaç noktasında gerekli yatırımları yapmaları talep edilmiştir. Örneğin, limonata ürününde kullanılan bitkisel kaynaklı renklendirici aspir çiçeği konsantresinin içinde yer alan koruyucunun kaldırılması için tedarikçimiz aseptik dolum yatımı yapmış ve aynı zamanda aseptik ambalaj kullanımına başlamıştır. Yine aynı tedarikçimiz, ürünlerinin bize ulaştırılmasındaki lojistik faaliyetlerini soğuk zincir şeklinde uygulamaya başlamış, ürünün bize ilettiği paletin dahi yaratacağı riski minimize edebilmek adına dezenfekte edilebilir plastik palet kullanımına başlamıştır.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Koruyucusuz üretime geçmek amacıyla ürünlere ve ham maddelere eklenen koruyucuların çıkarılması, tedarikçiler de dahil olmak üzere çok katılımlı bir Ar-Ge çalışmasını gerekli kılmıştır. 2016 yılı Mayıs ayı itibari ile başlatılan “Müşteri Geliştirme Programı” çerçevesinde, koruyucusuz içecek üretimine yönelik firmamızın iç paydaşlarına, üretim teknolojisinin sürdürülebilir çevresel, sosyal, sağlık ve inovatif faktörleri, koruyucusuz ürünün önemi ve firmamızın bu ürünler ile pazardaki konumlanma stratejileri hakkında eğitimler verilmiştir. 1420 kişi eğitimini tamamlamıştır. Depolar ve bayiler dahil olmak üzere 379 nokta ziyaret edilerek bilgilendirme yapılmıştır. Eğitimler ve bilgilendirme ziyaretleri dönemsel olarak planlı biçimde devam etmektedir.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Son 10 yılın ortalamasına göre dünya meyve suyu pazarı yılda %1`lik bir büyüme ile 2018 yılında 38,9 milyar litreye ulaşmıştır. Avrupa pazarı bunun %2`sini oluşturmaktadır. Türkiye`de ise son 10 yıllık dönemde üretim %7,7`lik bir büyüme göstermiş, 2018 yılı itibari ile 800 milyon litreye ulaşmıştır. Bu miktar dünya toplam meyve suyu üretiminin %2`sine tekabül etmektedir. Türkiye`de kişi başı yıllık meşrubat tüketimi ortalama 10 litre civarındadır. Avrupa`da ise bu oran %22 dolayındadır. Türkiye`de bu oranın Avrupa’ya göre düşük olmasının nedeni, tüketicinin içecek tüketimine yönelik sahip olduğu algıdır. Ancak hayata geçirdiğimiz Koruyucusuz İçecek Üretimi Projemiz ve bu kapsamda yaptığımız bilinçlendirme çalışmaları ile tüketicilerimiz, gazlı/gazsız içeceklerin lezzetli olduğu kadar sağlıklı olabileceğinin farkına varmış ve beklentilerini bu yönde artırmıştır. Müşteri geri bildirim istatistiklerimiz incelendiğinde, hem raf ömrü stabilitesi ve çapraz kontaminasyon kaynaklı şikayet sayımızın azaldığı hem de sağlıklı ürünlere yönelimin arttığı görülmüştür. Bu durum, tüketicilerimize sağlıklı ürünler sunarak algılarını olumlu yönde değiştirmemizin yanı sıra tüketicilerimizin sağlıklı ürünler konusunda bizlerden beklentilerinin artması Ar-Ge çalışmalarımızı daha sağlık, fonksiyonel ve vegan ürünler geliştirmeye yönelik hızlandırmıştır. Bu kapsamda, koruyucusuz üretime geçiş aşamasında tüm tedarikçilerimizin gerekli yatırım yapmalarını sağladığımız gibi içeceklerimizin ve kozmetik çalışlarımızın da vegan özellikte olması için gerekli aksiyonları almaları sağlanmıştır. Bunların yanı sıra, ürün gamımızın sürdürülebilir şekilde genişlemesi hem inovatif Ar-Ge çalışmalarımız için ulusal ve uluslararası iş birliklerimizin artmasını sağlayarak firmamızın ve ülkemizin en iyi şekilde temsil edilmesi fırsatını vermiş hem de üretim aşamasında ve dünyanın pek çok ülkesine yaptığımız ihracat ile ürünlerimizin dağıtımı aşamasında artan iş gücü ihtiyacımız, istihdam sağladığımız personel sayısını her yıl artırmaktadır.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Türkiye`de meyve suyu üretimi dünya toplam meyve suyu üretiminin %2`sine tekabül etmektedir. Türkiye`de kişi başı yıllık meşrubat tüketimi ortalama 10 litre civarındadır. Avrupa’da ise bu oran %22 dolayındadır. Türkiye`de bu oranın Avrupa’ya göre düşük olmasının nedeni tüketicinin içecek tüketimine yönelik sahip olduğu algıdır. Proje sayesinde koruyucusuz içecek ürünleri ile tüketicideki algının olumlu yönde değiştirilmesi ve sağlıklı beslenmeye katkı sağlanması için süreç içinde etkin bilgilendirme yapılması gerektiği görülmüştür. Bu nedenle daha çok paydaş katılımı ile gerek koruyucusuz içecek üretimine gerekse sağlıklı içecek tüketimine daha aktif katkı sağlanması için yeni modellerin geliştirilmesi gerektiği deneyimler ile görülmüştür. Bununla beraber, tüketicilerimizin ürün özellikleri, ürünlerin insan sağlığı üzerine etkilerinin bilincinin yeterli olmadığı ve bunun istenilen seviyeye gelmesi ve tüketici tercihlerinin bu yönde değiştirilmesi adına üzerimize daha çok iş düştüğünün farkına varılmıştır. Ve bu anlamda bilinçlenme çalışmaları planlanmıştır.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

• Açık havada 400 adet noktada iletişim yapılmıştır.
• Radyoda 5.352.000 kişiye erişim sağlanmıştır.
• TV reklamı ile 14.241.000 kişiye erişim sağlanmıştır.
• Dijital reklam ile 17.394.000 kişilik etkileşim alınmıştır.
• Müşteriler ile doğrudan ziyaretler, işbirlikleri, kampanyalar (Migros İyi Yaşam Festivali vb. etkinler, teşekkür belgeleri, ödüller, sosyal sorumluluk projeleri vb.)
• Sektörel sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri ve bilgilendirme toplantıları (SUDER, MASUDER, MEDER, MEYED, İhracatçılar Birliği vb. yapılan iş birlikleriyle yazılı ve görsel yaygın bilgi dağıtımı)
• Sosyal medya aracılığıyla ürün teknik özellikleri, sağlık ilişkisi vb. konularda bilgilendirme videolarının servi edilmesi çalışmaları başlatılmıştır.
• Üretim proseslerinin tüketiciler tarafından daha iyi algılanması için sektörümüzü konu alan 2 belgesel filmi çekilmesi için fabrikalarımız medya kuruluşlarına açılmıştır.

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Uygulama Yürütücüsü İletişim :