Leyleklere Yeni Yuva

Leyleklere Yeni Yuva

Uygulama Yürütücüsü

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.

Uygulamanın Özeti

Faaliyette bulunduğumuz bölgede yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir olmasında so-rumluluğumuzun bilincindeyiz. Sürdürülebilir çevre anlayışımızla da doğayı ve doğal yaşamı koru-maya devam ediyoruz. Büyük bir farkındalığın ilk adımı olarak tüm sektöre örnek olan “Leyleklere Yeni Yuva” projemiz ile 10 yılı aşkın süredir leyleklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.

ADM Elektrik Dağıtım olarak, hayat için enerji dağıtırken; fark yaratan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. 2009 yılında başladığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafın-dan diğer elektrik dağıtım şirketlerine örnek gösterilen ve uygulanması istenen “Leyleklere Yeni Yuva” projemizde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Projemize ilk olarak Aydın ili Söke ilçesinde elektrik dağıtım hattına ait direklerimizin tepe nokta-larına leyleklerin yuva yapması için elverişli olan özel yaşam platformları yerleştirerek başlarken, günümüzde Aydın, Denizli ve Muğla’da her yıl 6.000’den fazla leyleğe elektrik direklerimizle ev sahipliği yapıyoruz.

Her yıl göç mevsimi öncesinde yerleştirdiğimiz özel yaşam platformlarının teknik bakımlarını yapı-yoruz, leyleklerin yuvalarında temizlik ve kontrolleri yaparak yuvalara yakın elektrik dağıtım hatla-rında yalıtım çalışmaları yapıyoruz. Göç yolları ve leylek yoğunluğunun olduğu bölgelerde yatırım projelerimizi hassasiyetle şekillendiriyoruz.

Uygulamanın Ana Amacı

Aydın ili Söke ilçesi Avşar Mahallesi ve çevresinde leylek popülasyonunun oldukça yoğun olduğunu ve leyleklerin elektrik direklerimizin tepe noktalarına kendi imkanlarıyla yuva yaptıklarını tespit ettik.

Leyleklerin ve özellikle yavrularının elektrik çarpması sonucu yaralanmaları üzerine harekete geçerek, mühendislerimizin geliştirdiği özel yaşam platformlarını elektrik direklerimizin tepe nokta-larına monte etmeye başladık. Ayrıca platform monte edilen elektrik direklerimizde yalıtım çalış-malarını da gerçekleştirerek leyleklere güvenli yaşam alanları oluşturduk.

Uygulamanın Hedefi

Yapılan özel yaşam platformları ve yalıtım çalışmaları ile beraber leylekleri sağlıklı bir şekilde gü-venle elektrik direklerimizde misafir ederken, leyleklerin elektrik hatlarına teması sonucunda oluşan elektrik kesintilerinin önüne geçerek de hizmet bölgemizdeki yaşam kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırdık.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sektörümüze örnek gösterilmekten ve ülkemizdeki bu konuya dair farkındalığın ilk adımı olmaktan gurur duyuyoruz.

Elektrik dağıtım sektöründe ilk kez uygulanan leyleklerin yuva yapmasına elverişli özel yaşam plat-formlarına dair bilgi ve deneyimlerimizi diğer şirketlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yatırım proje takvimlerimizi leyleklerin göç mevsimlerine göre planlıyoruz. Yatırım çalışmalarımız kapsamında elektrik dağıtım hatlarımızı yer altına alırken, üzerinde leylek yuvası olan direklerimizi sadece leylek yuvası olarak kullanılacak şekilde muhafaza ediyoruz.

Her yıl düzenli olarak göç mevsimi öncesinde yuva bakımlarını ve temizliklerini yapıyor, özel ya-şam platformu olan direklerimizde yalıtım çalışmalarını yeniden kontrol ediyoruz.

Göç mevsimi başladıktan sonra Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Ekosistemi Ko-ruma ve Doğa Sevenler Derneği işbirliği ile leyleklerin yuva, yetişkin birey ve yavru sayımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada acil ihtiyaç görülen leyleklerin sağlık problemlerine ve rehabilitas-yon süreçlerine destek olurken, yeni yuva ihtiyaçlarını da hızlıca karşılıyoruz.

Göç mevsimi sonunda hizmet bölgemizdeki yoğun göç geçişlerinin yaşandığı bölgelerde leylekle-rin güvenle geçişlerini sağlamak için kısmi elektrik kesintileri yapıyoruz.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Proje dahilinde Orman Bölge Müdürlükleri, Ege Üniversitesi akademisyenleri, çevre örgütleri ve bölge halkı ile sürekli iş birliği halindeyiz.

Leylek nüfusunun sürdürülebilirliği, yuvalanmaları ve sayımları için Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve Tarım ve Orman Ba-kanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada acil ihtiyaç görülen leylek-lerin sağlık problemlerine ve rehabilitasyon süreçlerine destek oluyor, yeni yuva ihtiyaçlarını da hızlıca karşılıyoruz.

10 yılı aşkın süredir devam eden projemizde, müşterilerimizin ilgisi ve konu hakkında hassasiyet-leri de bizleri sevindiriyor. Müşterilerimizden gelen bildirimler neticesinde Aydın, Denizli ve Muğ-la’da her noktada yeni özel yaşam platformlarını elektrik direklerimize monte ediyoruz. Kimi za-man bir ihbarla yuvada birkaç gündür hareketsiz duran leyleğe kontrol ediyor, kimi zaman ebe-veynlerinin terk ettiği yavrularını sahipleniyor ellerimizle besliyoruz.

Şirket çalışanlarımız ile beraber göç mevsimi öncesinde yuvaları kontrol ediyor; poşet, ip gibi do-ğal olmayan leyleklere ve yavrularına zarar verebilecek maddeleri temizliyoruz. Teknik ekiplerimi-zin özel yaşam platformları ve yalıtım/izolasyon çalışmalarının kontrollerini yapmasının ardından misafirlerimize güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunuyoruz.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin her yıl yayınladığı “Aşağı Büyük Menderes Havzası Leylek Raporlarına” göre projeye başladığımız 2009 yılından itibaren elektrik kaynaklı leylek yaralanmaları ve ölümleri çok büyük bir oranda azalmıştır.

Özel yaşam platformları, yalıtım çalışmaları ile beraber leyleklere güvenli ve sağlıklı yaşam alanları hazırlanırken; doğa ve doğal yaşam korunmuştur.

Leyleklerin elektrik dağıtım hatlarına teması sonucu oluşan elektrik kesintilerinin önüne geçilmiş, hizmet bölgemizdeki yaşam kalitesi ve müşteri memnuniyeti artmıştır.

Projemiz Aydın, Denizli ve Muğla illerinde ücra mahallelerde de bile takdirle karşılanmış ve bölge halkının bildirimleri ile ihtiyaç duyulan her noktada özel yaşam platformları ve yalıtım çalışmaları yapılmıştır.

Leyleklerin küresel iklim olaylarına karşı farklılaşan davranış ve alışkanlıkları paydaşlarımızla titizlik-le takip edilmiş, dönem dönem boş kalan özel yaşam platformaları farklı lokasyonlara taşınarak yeniden kullanıma sunulmuştur.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Yatırım projelerimiz kapsamında elektrik dağıtım hatlarını yer altına alırken; uzun ömürlü, kaliteli bir şebeke ile kesintisiz hizmet vermeyi hedeflemenin yanı sıra eski telleri ve direkleri kaldırarak şehir estetiğine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Leyleklerin her yıl aynı noktada yuva yaptıklarının bilinciyle yatırım çalışmaları sonrasında boşta kalan ve sökülecek olan elektrik direklerinde özel yaşam platformları monte edilmişse mevcut durumu koruyor, sadece leylek yuvası fonksiyonu ile muhafaza ediyoruz.

Paydaşlarımızla beraber küresel iklim değişiklikleri nedeniyle leyleklerin de davranış ve alışkanlık-larında farklılar gözlemliyoruz. Göç yolları üzerindeki sınırlı su kaynakları leylekleri farklı rotalara yönlendiriyor. Bu sebeple hizmet bölgemizde yeni lokasyonlar tercih eden leylekler için yeniden aksiyon alarak elektrik direklerimize yeni yaşam platformları monte ediyoruz.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Kurum kültürümüzün bir yansıması olarak gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projele-rinde, en büyük hassasiyetimiz her zaman ”sürdürülebilirlik ve süreklilik” olmuştur.

Projenin hedefleri doğrultusunda yapmış olduğumuz faaliyetler ile diğer elektrik dağıtım şirketle-rine öncülük yapmaktan gurur duyuyoruz. Yaşadığımız dünya kaynaklarının sınırlı olduğunu biliyor, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirme heyecanı ve enerjisiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Projemiz sosyal yönü ile herkes tarafından beğenilen ve hassasiyetle takip edilen bir konuya sahip olduğu için gerek yerel gerekse ulusal basının ilgisi her dönem yüksek olmuştur.

Özellikle Aydın, Denizli ve Muğla’da yer alan yerel basın temsilcileri ile beraber yine bu illerde bulunan ulusal medya temsilcileri, her yıl göç mevsiminde ilk leyleğin gelişi ile haber yapmakta ve projemizden sıkça bahsetmektedir.

Projemizin 10. yılını kutladığımız 2019 yılında; pilot bölge olan Aydın İli Söke İlçesi Avşar Mahalle-sinde TRT Haber iş birliği ile projemizi ulusal medyaya taşıdık. Yine projemizin 10. yılına dair de-tayları içeren haber bültenimiz Anadolu Ajansı’nın desteği ile servis edilirken, ulusal medyada geniş yer buldu.

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Uygulama Yürütücüsü İletişim :