Next Coders

Next Coders

Uygulama Yürütücüsü

Netaş

Uygulamanın Özeti

Netaş, 52 yıldan bu yana Türkiye’nin iletişim ve teknoloji altyapısını ören bir “mühendislik şirketi”dir. İstanbul Havalimanı, 50’den fazla statın “akıllı” altyapıya kavuşturulması, Fatih projesi gibi Türkiye’nin dijital dönüşümdeki referans projelerinde imzası olan bir şirket olarak amacımız yeni nesil mühendisler yetiştirmek.

Sürdürülebilir kalkınma için teknolojisini üretebilen ülke olmanın gerekliliğine olan inancımızla “Türkiye’nin mühendis okulu” olarak hayata geçirdiğimiz Next Coders programı ile çocuklarımızı "mühendislik"le tanıştırıyor, onlara ilham veriyor, hayallerini teknolojiyle gerçekleştirebileceklerini göstermek istiyoruz.

45 yıllık ArGe’miz ve mühendislerimizle yeni nesil teknolojiler geliştiriyorken, yeni nesilleri de bu vizyon, farkındalık ve donanımla yetiştiriyoruz.

Projemizin iki bacağı bulunuyor: Next Coders ve Kodlama Eğitimleri
Jr. Robotics ve Oyunlarla Matematik Atölyesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Next Coders ile çalışanlarımızın çocuklarına odaklanıyoruz.

Eğitimler 12 hafta robotik kodlama ve 16 hafta matematik atölyesinden oluşuyor. Ekim ayı itibarıyla eğitimin ikinci dönemine başladık.

Next Coders Gönüllük Programı ile de talep eden okullara gidiyoruz. 2018-2019`da 61 gönüllü mühendisimizle çeşitli okullarda kodlama eğitimi verdik.

Projenin her iki ayağında da ArGe laboratuarımızı çocuklarımıza açıyoruz, deneyimle fırsatı sunuyoruz.

Yine çocuklarımızı uluslararası robotik platformlara hazırlıyoruz. Onlara geliştirdikleriyle global dünyanın penceresini açıyoruz.

Uygulamanın Ana Amacı

En temelde toplumların sürdürülebilir olması, rekabette ayakta kalabilmesi için geleneksellikten dijitalleşmeye hızla evrilmesi gerekiyor. Bu da yeni nesil donanımlara sahip bireylerin yetişmesiyle mümkün. TÜSIAD’a göre 2023’te STEM istihdam gereksinimi 1 milyona yaklaşacak ve bunun sadece %31’i de karşılanabilecek. Türkiye’nin dijital dönüşüm mimarı Netaş olarak sorumluluklarımızdan biri dijtal dönüşümle şekillenen geleceğe iş gücünü hazırlamak,dijital Türkiye’yi kuracak nesiller yetiştirmek. Bu nedenle BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde yer alan nitelikli eğitim, eşitsizliklerin azaltılması konuları stratejimizin temelini oluşturmaktadır.

Uygulamanın Hedefi

Dijital çağın gerekliliğine bağlı olarak projeyle hedefimiz; sorgulayan, analitik bakabilen, farklı bakış açıları geliştirebilen, problem çözebilme kabiliyeti yüksek bireyler yetiştirmek. Bu doğrultuda Next Coders ile bilişsel yeteneklerini geliştirerek erken yaşta çocukların anlayış ve zihin yapısı güçlendirmek önceliğimiz.

Uzun vadede ise kazandıkları yetkinliklerle çocuklarımızın dünya çapında projelere imza atarak diğer çocuklara ilham vermesi, hayallerini teknolojiyle gerçeğe dönüştürebileceklerini göstermeleri.

Hedeflerimiz arasında ulaşabildiğimiz kadar çok okula gitmek ve projenin içeriğini çocukların ihtiyacına göre geliştirip derinleştirmek var. Bu yıl, kodlama eğitimlerine matemetik atölyesi eğitimlerini ekledik.

Projenin bir sonraki adımında ise çocukların hayal kurmalarını teşvik etmek, hayallerini bilim ve teknolojiyle gerçekleştirebileceklerini anlatmak, onları cesaretlendirmek amacıyla Yaratıcı Hikaye Yazım Atölyesi gerçekleştirmek istiyoruz.

Bu sayede STEM’in iki temeli olan “hayal kurmak ve bu hayalleri teknolojiyle gerçekleştirmek” misyonuna desteklemiş olacağız.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

• Öğrencilerimizin, mühendisliği ne kadar içselleştirdiklerini anlamak, kodlama eğitiminin kendilerinde ne gibi izler bıraktığını anlayabilmek için sanat yolunu seçtik. Öğrencilerimizden bu konuda kendilerini resim ya da yazı ile ifade etmelerini istedik. Çocuklarımızdan gelen resim ve yazıları Kurtköy Genel Müdürlüğü’müzde sergiledik.
• Çocuklarımız Nisan 2019’da Dünya Robot Yarışmasının (WRO) Türkiye bacağına katılarak kendi ürettikleri projeyi jüri üyelerine sundular.
• 23 Nisan Çocuk Şenlikleri ile çocuklarımıza; ArGe laboratuarımızı açıyoruz, laboratuvarları deneyimle fırsatı sunuyoruz. Mühendislerimizle çocukları bir araya getiriyor, bir mühendisin ne yaptığını, dünyayı iyiye doğru nasıl değiştirebileceğini birinci ağızdan anlatıyoruz.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Tedarikçilerimiz; Robotik ve Kodlama Eğitimi; Jr. Robotics ve Can Gürses`in kurmuş olduğu Çocuklar için Oyunlarla Matematik Atölyesi

Kodlama eğitimlerinde ise en büyük destekçilerimiz, Netaşlı Gönüllülerimiz ve 2019-2020 eğitim öğretim dönemin de Türk Eğitim Vakfı olacak.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Bugüne kadar 61 gönüllümüzle devlet okullarında 1700 saatin üzerinde kodlama eğitimi verdik.
Next Coders ile ulaştığımız çocuk sayısı: 310.
Sosyal medya ağırlıklı dış iletişim stratejisi izledik.1 Mayıs 2018–30 Mayıs 2019 arasında;
*Etkileşim:7970
*Erişim:153.400
*Videomuz 3.900 görüntülenme almıştır.

Kodlama eğitimine katılan öğrencilere, öğretmenlere, gönüllü olarak eğitim verenlere, çocuğu eğitim alan çalışanlarımıza eğitim sonrasında anket yaptık. Eğitime katılan öğrencilerin;
• %88’i daha önce kodlama eğitimi almadığını
• %94’ü aldıkları eğitimi beğendiğini
• %85’i ise kodlama eğitimine devam etmek istediğini
• Öğrencilerin %49’u ise eğitim sonrasında fikirinin değiştiğini ve mühendis olmayı istediğini bildirdi.
Kodlama eğitimi verdiğimiz ve ankete katılan öğretmenler ile özellikle kız çocuklarının mühendislik mesleğine yönlendirilmesi için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk.

Öğretmenler; eğitimler sırasında her çocuğun bir bilgisayar ile çalışmasının faydalı olduğunu, bir çok çocuğun bilgisayara ilk kez dokunduğunu belirtti.

Ayrıca bir öğretmenimizden gelen mesajı ekte sizlere iletiyoruz.

Kodlama eğitimi veren gönüllülerimizin;
• %87’si eğitimlerin faydalı olduğunu,
• %82’si ise; eğitim öncesi ve sonrası çocuklardaki özgüven artışı, mutlu ve heyecanlı ifade biçimleri ve çocuklardaki olumlu katkısı ve farkındalık sebebiyle, eğitim vermeye devam etmek istediğini bildirdi.
Çocuğu, Next Coders’a katılan çalışanlarımızdan anketi yanıtlayanların;
• %100’ü 12 hafta süren eğitimin içeriğini beğendiğini, %71’i ise eğitime devam etmek istediğini belirtti.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Bugüne kadar 61 gönüllümüzle devlet okullarında 1700 saatin üzerinde kodlama eğitimi verdik. Bu zamanı Ar-Ge merkezimizin çalışma süresinden aldık. Gönüllülerimiz hem projelerini yetiştirmek hem çocuklara eğitim vermek için ek bir çaba sarf etti. Birçoğu projelerinin aksamaması için bu süreyi mesaiye kalarak telafi etmeye çalıştı.
• Gidilen okullarda, Türkçe bilmeyen mülteci çocuklarla iletişim kurmakta güçlük çekildi. Ancak beden dilini kullanarak ve gönüllülerimizin ek çabaları ile dezavantajlı olan bu çocuklarımıza kodlama eğitimi verilmesini sağladık.
• Karşılaştığımız zorluk ve projenin geleceğini engelleyen risk faktörü olarak ise prosedürel izinler konusunda süreçlerin yavaş ilerlemesini söyleyebiliriz.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

* A Para Haber, İcra Kurulu Üyemiz Buket Okumuş röportaj: https://www.youtube.com/watch?v=lMzw2jqWCfk
Örnek basin haberimiz: https://www.haberturk.com/netas-muhendisleri-ilkokul-ogrencilerine-kodlama-egitimi-verdi-2249779-teknoloji
* Next Coders: https://www.youtube.com/watch?v=ZRdjHAIumbY
* Çocuklarımız’ın WRO yarışması için ürettikleri proje: https://www.youtube.com/watch?v=dNMQcEuoc-0
* Gönüllülerle Kodlama eğitimleri: https://www.youtube.com/watch?v=Qm0vUbT926g&feature=youtu.be

İçerde ise mailingler, iç dergi, iç ekranlar ve portal ile proje sürekli olarak duyurulmuştur.

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Uygulama Yürütücüsü İletişim :