Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS)

Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS)

Uygulama Yürütücüsü

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş

Uygulamanın Özeti

İthal tekstil, konfeksiyon ürünleri ve ayakkabılarda kanserojen boyar madde denetim sistemidir.

Riske dayalı olarak rassal seçilen numunelerin test edilerek ilgili mevzuata uygunluğu belirlenir.

RDDS, Ekonomi Bakanlığı tarafından İTKİB ve EKOTEKS ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

Uygulamanın Ana Amacı

RDDS’nin amacı, insan sağlığına zararlı madde içeren tekstil, kofeksiyon ve ayakkabı ürünlerinin tespit edilerek çevre ve insan sağlığının, güvenliğinin ve ekonomik çıkarlarının korunmasıdır.

Uygulamanın Hedefi

- Yasaklı maddelerin kullanıldığı ürünlerin tespiti,
- Tespit için kullanılan RDDS şablonlarının Risk Değerlendirme Kurulu üyesi temsilciler ve uzmanların tavsiye kararlarıyla sürekli olarak yenilenmesi,
- Yaptırımlar ve ileriye dönük denetimler yoluyla riskli ürünlerin ithalinin azaltılması,
- Riskli tespit edilen ürünlerden gerekli görülenlerin çevreye zarar vermeyecek şekilde imhası
- Tüketicinin ekonomik çıkarlarının, sağlığının ve güvenliğinin korunmasıdır.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

- Surveyan Çalışmaları:
RDDS kapsamında eğitimli surveyanlar eşliğinde yürütülen numune alma çalışmaları, ithal edilen eşyalardan bütünü temsil edecek şekilde RDDS parametrelerine göre yürütülür.

- Kimyasal-Fiziksel Analiz:
Ekoteks bünyesindeki tam teçhizatlı laboratuvarlarda, eğitimli ve deneyimli personel tarafından yürütülen kimyasal ve fiziksel analizler, büyük bir hassasiyetle, gelen numunelerde aranılan kullanımı yasaklı kimyasalların tespitini sağlar.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı

Tekstil Sektörü

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

2010-2016 seneleri arasında içinde kullanımı yasaklı maddelerin bulunduğu tekstil ürünlerinin sayısı %2.1’den %0.5 seviyesine geriledi.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

RDDS deneyiminden sektörel ithalat denetimlerinin sektörle işbirliği içerisinde kontrollü ve risk analizine dayalı bir şekilde yürütüldüğü zaman ithal ürünlere güveni artıracağı, insan ve çevre sağlığına risklerin azaltılacağı dersi çıkarılmalıdır.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

http://www.milliyet.com.tr/ithal-urunlerle-ilgili-denetim-sonuclari-istanbul-yerelhaber-2015388/

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

  • Adres :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :

  • Kurum Adı : Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş
  • Adres :