Sağlam KOBİ

Sağlam KOBİ

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

UPS Türkiye

Uygulamanın Özeti

Sağlam KOBİ projesi UPS Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, Amerikan Ticaret Odası, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve UPS Türkiye işbirliği ve yerel paydaşların desteği ile Sağlam KOBİ projesi 2011 yılındaki Van depremi ardından Türkiye’de hayata geçirilmiştir.

Türkiye’deki KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçlerine ve yaşanabilecek olası afetlerin ardından iş hayatına hızla dönmelerine destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, bu güne kadar 15.000’den fazla kişiye ulaşılmış, afet konusunda farkındalık oluşturulmuş ve Türkiye`nin 16 ilinde Ticaret ve Sanayi odaları ve yerel işbirlikleri ile 1270 işletmeye birebir “İş Sürekliliği ve Afetlere Hazırlık” eğitimleri ücretsiz olarak ulaştırılmıştır.

Uygulamanın Ana Amacı

Sağlam KOBİ, şirketlerin, insan kaynaklı ya da doğal sebeplerle ortaya çıkan herhangi bir afete karşı hazırlıklı olmalarını desteklemek amacı ile eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir.

Sağlam KOBİ eğitimleri ve çevrimiçi araç kiti ile firmaların karşılaşması olası tehlikelere karşı çalışanlarını, ürünlerini, verilerini ve markalarını korumaya yönelik adımlar atmalarını sağlamaktadır.

Uygulamanın Hedefi

• KOBI’lerin olası afetlere karşı hazır olmaları ve olası afetlerden en az şekilde etkinlenmelerini sağlamak.
• İşletmelerin bölgelerindeki ve işyerlerindeki riskleri bilmeleri ve önlem almalarını desteklemek
• İşletmelerin Acil Eylem Planı yapmalarını desteklemek.
• Afetler Konusunda Özel Sektör,Kamu ve Sivil Toplum kuruluşlarını bir araya getirmek.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Sağlam KOBİ işletimlere yardımcı olmak için harekete geçer ve somut etkileri olan afetler için somut önlemler sunar.

Sizleri güvenli ve sürekli bir iş hayatına hazırlama amacıyla;
• Afetlere Hazır Bulunmak için 20 Adım,
• Sağlam Kobi Direnç Testi,
• Afet Hazırlık Araç Seti,
• Birebir Eğitimler
• Anket ve Mülakat Araştırmaları

benzeri araçları Sağlam KOBİ hizmetinize sunar.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Çok taraflı bir paydaş ilişkisi ile kurgulanan proje kapsamında, Türkiye’deki farklı aktörler ortaklığında yaygınlaştırılması ve iş dünyası bünyesinde kapsamlı bir afet koordinasyon planının hazırlanması yolunda bilgi alışverişinde bulunmak ve projeyi sürdürülebilir kılmak amacı ile bir “Danışma Kurulu” oluşturulmuştur. Danışma Kurulu kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden 32 kurumdan oluşmaktadır.

Pilot dönem çalışmalarının hazırlık aşamasından başlayarak tüm süreçlerinde projeye katkı yapan Danışma Kurulu ile yapılan toplantılar projenin gelişiminde önemli katkı sağlayarak projenin daha fazla KOBİ’YE ulaşmasını sağlamıştır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Pilot olarak Türkiye’de uygulanan Sağlam KOBİ projesi UNDP işbirliği ile Filipinler ve Meksika’da iyi uygulama örneği olarak uygulanacaktır.

Türkiye’de yapılan proje uygulamaları sonrası;

• Yerel Ticaret ve Sanayi odaları,Sivil Toplum işbirliği ile Türkiye’nin 16 ilinde “İş Sürekliliği ve Afetlere Hazırlık” eğitimleri ücretsiz olarak ulaştırılmıştır.
• KOBİ’lerin işletmelerinin olası afetlere karşı hazırlığını denetleyebilecekleri Afet Direnç Testi oluşturulmuştur.
• KOBİ’lerin ücretsiz olarak Acil Eylem Planı hazırlamalarına olanak sağlayan Araç Seti online web portal hayata geçirilmiştir.
• İşyerlerinin afetlere hazırlığı ile ilgili animasyonlar ve basılı içerikler oluşturulmuştur.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :