Sağlık Destek Programı

Sağlık Destek Programı

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

Allianz Türkiye

Uygulamanın Özeti

Allianz, Türkiye’de sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik modelini uygulamaya almış ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI G4) kriterlerine göre yine sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamıştır. Allianz’ın modeli, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma hedefinden 5’ine doğrudan katkı sağlamakta olup, bu hedeflerden biri de “Sağlıklı Bireyler” başlığıdır.

Allianz, ”Sağlık Destek Programı” kapsamında geliştirip uygulamaya aldığı hizmetler ile önleyici çözümlere odaklanmaktadır. Böylelikle, başta müşterileri olmak üzere genel toplum sağlığında iyileşme hedeflemektedir. Bu program kapsamında yürütülen faaliyetler şu şekildedir:

Diyabet Destek Projesi
• Diyabet hastası sigortalılara, medikal ölçüm- veri aktarım cihazı ve ekipmanını içeren özel kitin ücretsiz olarak dağıtımı, proje devamlılığı boyunca strip ve lansetlerin temini,
• Sürekli medikal destek,
• Hastalık ve hastalık yönetimi konusunda bilgilendirme,
• Belirlenen sayıda tetkikin anlaşmalı sağlık kurumlarında ya da ikamet adreslerinde ücretsiz olarak sunulması.

Meme Kanseri Bilgilendirme ve Takip Projesi:
• Yine 40 yaş üstü kadınlara yılda 1 kez ücretsiz mamografi hizmeti ,
• 40 yaş üstü kadınlara Dr. Allianz ekibi tarafından meme muayenesi yapmaları ve mamografi çektirmeleri için hatırlatma araması yapılması,
• Meme Kanseri Farkındalık Ayı gibi özel zamanlarda SMS, sosyal medya vb. kanallarla farkındalık oluşturulması.

Dr. Allianz Hizmeti :
• 7 gün 24 saat ücretsiz olarak ulaşılabilen doktor ve hemşire kadrosu ile medikal danışmanlık hizmeti.

Evimde Güvendeyim Uygulaması :
• 70 yaş ve üzeri sigortalıların ev kazalarına karşı konulabilmesi amacıyla ücretsiz risk değerlendirmesi hizmeti,
• Riskleri minimize etmek için gereken ürünlerin temini.

Bu uygulamalar sahip oldukları özellikler ve sunulan hizmetler açısından sigorta sektöründe ilk olma özelliği taşımaktadır.

Uygulamanın Ana Amacı

Allianz, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda sağlık alanında geliştirip sunduğu önleyici çözümler ile başta müşterileri olmak üzere genel olarak toplumun yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Uygulamanın Hedefi

Allianz uyguladığı KSS çözümü ile imzacısı olduğu küresel ilkeler sözleşmesi kapsamında, UNGC’nin (United Nations Global Compact) 60 küresel hedef fırsatı kapsamında ele aldığı sağlıklı bireyler başlığı altındaki; uzaktan hasta takibi, daha iyi hastalık yönetimi, elektronik tıbbi kayıtlar, sağlık hizmeti eğitimi hedeflerine hizmet eden çalışmalar yapmaktadır.

KSS Çözümü Hedefleri:
Diyabet Destek Projesi’nde ücretsiz olarak verilen kit ile kan şekerinin düzenli olarak ölçülmesi ve hastalığın kontrol altına alınması için destek olmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında 500 kişiye, 2018 yılında ise 1000 kişiye daha ulaşılması hedeflenmiştir. Ayrıca önümüzdeki dönemde hipertansiyon ve akciğer hastalıkları gibi diğer kronik hastalıkların da proje kapsamına alınması planlanmaktadır.

Meme Kanseri Bilgilendirme ve Takip Projesi ile meme kanserine karşı erken tanının hayat kurtarıcı olduğu konusunda müşterilerin bilinçlendirilmesini sağlamak, kendi kendine meme muayenesi ve mamografi çektirmek için hatırlatma yaparak farkındalık yaratmak öncelikli hedeftir. Bu kapsamda 70 bin kadına ulaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca önümüzdeki dönemde kolon, prostat kanseri gibi diğer kanser taramalarının da kapsam altına alınması hedeflenmektedir.

Dr. Allianz Projesi ile tüm Allianzlı sağlık sigortalılarına ulaşmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda Allianz’ın sağlık sigortacılığında lider olduğu, 2016 yılında 889 bin ve 2017 yılında ise %5,6’lık bir artışla 939 bin sağlık sigortası müşterisi olduğunu belirtmek gerekir.
Evimde Güvendeyim Projesi ile 70 yaş ve üstü kişilerin özellikle ev bünyesinde yaşayabileceği muhtemel riskleri minimize etmek ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan ürünleri temin etmek hedeflenmektedir. Bu proje ile ulaşılması hedeflenen kişi sayısı 4000’dir.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Allianz’ın Sağlık Destek Programı kapsamında hizmete aldığı uygulamalar, genel hatlarıyla sigorta sektörü açısından ilk ve benzersiz niteliktedir.

Diyabet Destek Projesi ile kronik hastalık takibini online yapmayı sağlayan veri aktarım teknolojisi ve hastalık takibi için özel bir yazılım kullanmaktadır.

Meme Kanseri Bilgilendirme ve Takip Projesi ile 40 yaş ve üstü kadın sigortalılara yılda bir defa ücretsiz olarak sağlanan mamografinin kullanımını artırmak ve hatırlatma yapmak için arama/SMS/e-mailing/sosyal medya iletişimi yapılmaktadır. Ayrıca meme kanseri farkındalık ayı olan Ekim 2017’de farkındalık iletişimi kapsamında Allianz sağlık sigortalıların yılda bir kez ücretsiz olarak mamografi yaptırabildiklerinin altını çizen bir iletişim çalışması yapılmış, hazırlanan içerik FB/TW/LinkedIN/ Instagram+Instagram Stories’te yayına alınmıştır. Allianz çalışanları da bu iletişim çalışmalarına destek vermiş, meme sağlığı farkındalığını arttırmak üzere pembe giyerek fotoğraflarını #AllianzSeninle hashtag’iyle Instagram’da paylaşmıştır.

Evimde Güvendeyim hizmeti kapsamında, risk değerlendirmesi yapılmakta riskleri minimize etmek için gereken ürünler temin edilmektedir.

Dr. Allianz hizmeti için 7 gün 24 saat hizmet verecek doktor ve hemşire kadrosu kurulmuştur. Bu kadro ile gelen sorular yanıtlanmakta ayrıca medikal destek, eve doktor ve laboratuvar hizmeti yönlendirmesi de yapılmaktadır.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Diyabet Destek Projesinde ilk etapta odaklanılan Diyabet hastalığı olması nedeniyle, yapılan çalışmalarda da Türk Diyabet Vakfı’nın çalışmaları kullanımı mevcuttur.

Meme Kanseri Bilgilendirme ve Takip Projesinde ise Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı KETEM broşürü kullanımı mevcuttur.

Projelerimizden öncelikle 2500 çalışanımız ve 4000 acentemiz bilgilendirilmekte, tüm sürecin tanıtımı ve kullanımı için paydaş olarak değerlendirilmektedir.

Bu projeler; sistemde müşteri ile iletişime geçen, müşteri durumunu değerlendiren ve hizmet veren Sağlık Bölümü çalışanlarının fikirleri ile projelendirilerek hayata geçirilmiştir. Projelerin devamlılığında müşterilerimizin geri bildirimleri kadar çalışanlarımızın bildirimleri de sürekli olarak değerlendirilerek iyileştirme faaliyetlerine yön vermektedir.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Dr. Allianz yeni kurulan bir ekip olarak sağlık sektöründe istihdam yaratılmasını sağlamıştır. Şu an 2 doktor ve 5 hemşire olarak hizmet verilmektedir. Uygulamanın kullanım sayısının artırılması ile personel sayısının giderek artması planlanmaktadır.
Diyabet projesi ile sigortalılarımızın hastalık yönetim becerisine katkıda bulunulmuştur. Projemizde aktif olan sigortalılarımız sürecin takip edilerek kendilerine destek olunmasından ve laboratuvar, strip temini vb. hizmetlerin oldukları mekanlarda sağlanmasından memnuniyetlerini iletmektedir.
Mamografi hatırlatmasında kendi kendine meme muayenesi farkındalığı oluşturulmuştur. Mamografi hatırlatmaları ile mamografi yaptırma oranları 2 ayda 16% artmıştır.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Dr. Allianz: Birçok farklı uygulamayı bünyesinde barındırıyor ancak kullanım oranının artması için daha fazla iletişim ve temas gerekiyor.

Kronik hastalık sahibi kişilerin uzun süre bir hastalıkla yaşamak ve sürekli birileri tarafından yakın takip edilmek gibi konularda var olan olumsuz yargılarının kaldırılması ve gerçek, medikal içerikli, uygulanabilen ve sonuca ulaşan bir destek planlanmalıdır. Diyabet ile ilgili birçok firma istenilen sonuca ulaşmayan projeler gerçekleştirmiştir.

Evimde Güvendeyim: 70 yaş ve üzeri sigortalıların, risk tespiti için evlerine gelerek değerlendirme yapacak kişileri tanımamaları nedeniyle, ev ziyaretlerine karşı ön yargılı olmaları, yüksek seviyede temkin ve hassasiyet göstermeleri.

Meme kanseri bilgilendirme ve takip: Mamografi çektirmenin ücretsiz bir hizmet olsa bile tarama testine katılımının son derece düşük olduğu.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :