Sağlıklı Adımlar

Sağlıklı Adımlar

Uygulama Yürütücüsü

Nestlé Türkiye

Uygulamanın Özeti

Sağlıklı Adımlar, Nestlé’nin küresel çapta 86 ülkede uyguladığı “Nestlé for Healthier Kids – Daha Sağlıklı Çocuklar için Nestlé” programının bir parçası. Dünya genelinde bugüne kadar 20 milyon çocuğa ulaşılan oldukça kapsamlı bu projeyi, 2012 yılında, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Türkiye’de uygulamaya başladık. Projenin ortaya çıkışı ve hedefleri Nestlé’nin “Ortak Değer Yaratma” anlayışına dayanıyor. Biz, iyi beslenme ve iyi ya-şam şirketi Nestlé’yiz. Bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak için gıdanın gücünü ortaya çıkarmak amacıyla faaliyet gösteriyoruz. Bu doğrultuda kurumsal sosyal so-rumluluk çalışmalarımızı “Ortak Değer Yaratma” anlayışıyla yürütüyor; bireylere ve ailelere, topluluklara ve gezegenimize fayda sağlayacak uzun soluklu projeler geliştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin doğru sorunlara ve alanlara odaklanması bizim için çok kritik bir önem taşıyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini temel alıyoruz. İnsanlığın ortak sorunlarına odaklanan bu he-deflerden hareketle Nestlé’nin, halka açık 42 adet taahhüdü bulunuyor. Bu taahhütlerden biri de 2030 yılına kadar tüm dünyada 50 milyon çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak. Sağlıklı Adımlar, bu taahhüt doğrultusunda yürüttüğümüz projelerimizden biri.

Uygulamanın Ana Amacı

Nestlé’nin 2030 yılına kadar tüm dünyada 50 milyon çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunma taahhütü doğrultusunda yürütülen proje, çocukların beslenme, sağlık ve fiziksel aktivite konularındaki bilinç düzeyini artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olmalarını destekleyerek sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Uygulamanın Hedefi

-İlkokul öğrencilerinde dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi konusunda bilinç oluşturmak
-Sağlıklı beslenme ile fiziksel aktivite bilincine ve becerilerine sahip yeni nesiller yetişmesine ve beslenmeyle ilişkili hastalıkların önlenmesine katkıda bulunmak
-Ders içeriklerine ek olarak sınıf içi uygulamalarla zincirleme bir davranış ve tutum değişik-liği yaratabilmek için öğretmenlerin öğrenci ve velilerini, öğrencilerin de velilerini etki-lemesini sağlamak
-Öğrencilerin yakın çevrelerinde sağlıklı beslenmeye ilişkin eksik ve yanlış bilgileri fark ederek ebeveynlerinin ve kendileri için rol model olabilecek kişilerin davranışlarını yön-lendirmelerini sağlamak
-Ailelerin, çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yeme içme alışkanlıklarını takip etme konusunda girişimci olmaları gerektiğiyle ilgili farkındalıklarını artırmak

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Temsilci Öğretmen Eğitim Toplantısı: Projenin uygulandığı okulları temsilen, her yıl her okuldan birer üçüncü sınıf öğretmeninin katıldığı eğitim toplantısı gerçekleştiriliyor. Katılımcı öğretmenler proje temsilcisi oluyor.

Sınıf Öğretmenleri Eğitimi: Temsilci öğretmenlerce zümre toplantısı şeklinde gerçekleştiriliyor.

Veli Bilgilendirme Toplantısı: Velilere proje hakkında bilgilendiriliyor veöğrencilerin okul dışında-ki zamanlarda da sağlıklı beslenme alışkanlıklarını korumaları konusunda yönlendirici olmaları amaçlanıyor.

Sınıf İçi Uygulamalar: Projenin sınıf uygulamaları, “Hayat Bilgisi” ve “Beden Eğitimi ve Oyun” ders-lerinde konu anlatım ve pekiştirici etkinlik olarak ikiye ayrılıyor.

Sağlıklı Adımlar Atölyesi: Sağlıklı Adımlar Atölyesi, Sağlıklı Adımlar projesi kapsamında gerçekleşti-rilen sınıf içi uygulamaların son aşamasını oluşturuyor.

Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması: Belirlenen okulların katıldığı yarışmada Millî Eğitim Bakanlığı, Nestlé yetkilileri ve alanında uzman bir akademisyenden oluşan jüri katılımcıların resimlerini değerlendiriyor, dereceye giren öğrenciler ödüllendiriliyor.

İyi Uygulamalar Paylaşımı : Amaç; projeyi okullarında birebir uygulayan öğretmenlerin geliştirdiği yeni ve farklı materyaller ile uygulamaların, projenin yeni döneminde görev alacak öğretmenlerle paylaşımına olanak vermek. Proje kapsamında okullarda görev alan öğretmenler, kendi geliştirdik-leri materyaller ve uygulamalarla İyi Uygulamalar Paylaşımı yarışmasına katılarak ödüllendiriliyor.

Sağlıklı Adımlar Oyunu: Marmara Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından geliştirilen oyun, M.E.B’in öğretim programında yer alan “Beden Eğitimi ve Oyun” kazanımlarına uygun hazırlandı. Oyun, öğrencilerin vücut ağırlıklarını kontrol edebilmelerine ve yaşları doğrultusunda gerekli es-nekliğe sahip olmalarına yönelik yönergeleri içeriyor.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü başta olmak üzere paydaşlar; Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Doç. Dr. Mehmet İnan, Dr. Saime Çağlak Sarı, Dr. Bülent Özden, Prof. Dr. Aysel Pehlivan ve Doç Dr. Yelkin Diker Coşkun’un ’un katılımlarıyla Marmara Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi, öğretmenler ve velilerdir.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

8 yıldır devam eden proje faaliyetleri ile bugüne kadar 17 ilde 172 okulda 117 bin öğrenciye, 234 bin aileye ve 4 bin öğretmene ulaşıldı. (17 il: Adana, Ankara, Bolu, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kars, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Tunceli, Şanlıurfa ve Van)
Projenin ölçme ve değerlendirme çalışmaları ön test – son test yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Sonuçlar her dönem bağımsız bir araştırma şirketi tarafından raporlanıyor. Geride kalan 7 yılda, sağlıklı ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularındaki bilgi düzeyinde iyileşme ortalaması, öğretmenlerde %19,1, çocuklarda %19,6 olarak ölçümlendi. 2019 yılında, bilgi düzeyindeki artış ise öğretmenlerde %34, çocuklarda %25 oldu. 2019-2020 Öğretim Dönemi kapsamında, projenin başlangıcından bu yana öğretmenlerin bilgi düzeyindeki %41 oranında toplam artış ile 8 yılın en yüksek öğrenim skoruna ulaştık.
Davranışsal değişiklik ölçümüne göre ise çocukların %37 oranında daha fazla su içtiği, %22 oranın-da dişlerini daha fazla düzenli olarak fırçaladığı, %14 oranında daha fazla fiziksel egzersiz yaptığı, tuvalete gitmeden el yıkama alışkanlığının ikiye katlandığı ortaya kondu.
Ülkemizin ve tüm dünyanın yaşadığı zorlu pandemi sürecinde, proje içeriği 23 Nisan 2020 itibariy-le, Sağlıklı Adımlar’ın yenilenen web sitesine yüklenerek, tüm Türkiye’deki öğretmenlerin ve öğ-rencilerin erişimine açıldı. Web sitesinde sadece 1 ayda %525 kayıt artışı oldu.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler 100 kelime

Pandemi döneminde yenilenen web sitesine proje içeriğinin yüklenmesi ile yaşanan %525 oranındaki kayıt artışı projeye duyulan ilgiyi ve ihtiyacı destekler nitelikte olmuştur.
Bu artışın rehberliğinde, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi itibariyle her yıl 100 bin öğrenciye erişim hedefleniyor. Bu amaçla proje içerikleri, öğrenimi kolaylaştıracak şekilde geliştiriliyor.
Sağlıklı Adımlar’ın gelecek dönem hedefleri arasında çocukları deneyimleyerek öğrenmeye yöneltecek Tasarım ve Beceri Atölyeleri bulunuyor. Atölyelerden ilkinin 2021 yılında açılması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyon belgesinde ortaya koyduğu ve tüm okullarda bulunmasını hedeflediği, tasarım ve beceri atölyeleri planlanıyor.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

- Proje özelinde 4 adet basın etkinliği düzenlendi. Bu etkinliklerin sonucunda yazılı ve online basında toplam 216 haber yer aldı ve 10.4 Milyon kişiye erişildi.
- 2020 yılı içerisinde yazılı ve online basında Nestlé - Sağlıklı Adımlar’ı içeren; 64 adet haber ile 702.904 kişiye ulaşıldı.

- Sosyal Medya’da; 2020 yılı itibari ile proje başlangıcından beri gerçekleştirilen paylaşımlar ile toplam 15 Milyon erişim elde edildi.

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :