Sürdürülebilir Geleceği Tasarla

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

Rönesans Holding

Uygulamanın Özeti

Şehirlerdeki alanların yüzde 50’si binalardan oluşurken, enerji tüketiminden kaynaklanan sera gazı salınımının 3’te birini bu binalar oluşturuyor. Bu nedenle “sürdürülebilir” bir dünyayı doğru inşaat ve şehircilik projeleri olmadan düşünmek imkansızdır. Bu veriler, binalarda insanlar için uygun ortamlar yaratacak şekilde bir değişime gitme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Bu nedenle sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir şehirler için sürdürülebilir yapılardan bahsetmek, her zamankinden daha fazla önem kazanmış durumdadır.

Rönesans Holding olarak bizler, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu kentlerde/yapılarda yaşamasını sağlamanın yolunun, üniversite öğrencilerine yani geleceğin mimar ve mühendislerine sürdürülebilirlik kültürünün kazandırılmasından geçtiğini düşündük ve Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Projesi’ni hayata geçirdik.
Proje kapsamında düzenlenen yarışma ile gençlerden, sürdürülebilir bir gelecek hayal etmelerini ve sürdürülebilir yaşam alanları tasarlamalarını istedik. Amacımız, henüz tasarım yetenekleri hiçbir kalıba alışmamışken gençlerin, yeşil ve çevre dostu malzeme kullanımı ile yapım teknikleri konusunda yeni yaklaşımlar sunan alternatif fikirler üretmeleriydi.

Bu projeyi ayrıştıran bir diğer özellik ise tüm Türkiye’yi kapsıyor olması. Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir köşesinde üniversitelerde Sürdürülebilirlik Seminerleri gerçekleştiriyoruz. Bu sayede 3 yıl içerisinde 20 bin gence birebir dokunmayı başardık. Bu seminerlerde Rönesans çalışanları; sürdürülebilirlik alanında dünyadaki son trendleri ve yenilikçi yöntemleri gençlerle paylaştı.

Ödül töreni kapsamında düzenlenen workshop ve colegyumlarda inşaat sektöründeki trendlerin yanısıra sürdürülebilirlik konusunda uzman Türkiye ve Dünya’nın önde gelen isimleri, bilgi ve deneyimlerini öğrenciler ve sektör temsilcileri ile paylaşma fırsatı buldu.

2015 yılında başlayan Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Projesi, 3 yılda yüzlerce üniversiteden 20.000 öğrenciye ulaşarak, toplam 3000 adet projenin gençler tarafından üretilmesini sağladı. En iyi projelerin ödüllendirildiği yarışma ile genç mimar ve mühendisler çalışma yaşamlarına “Sürdürülebilirlik” vizyonunu genişleterek ve deneyimleyerek başlıyor.

Uygulamanın Ana Amacı

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Projesi, ülkemizde çevre dostu mimari, yeşil binalar ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi için; genç mimar, mühendis adaylarının ve sektör temsilcilerinin sürdürülebilirlik algısını ve farkındalığının arttırmak, bu farkındalık ile yaratıcı yapılar tasarlamalarına olanak yaratmak ve geliştirdikleri proje fikirlerini ödüllendirmek amacı ile tasarlandı.

Uygulamanın Hedefi

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Projesi’nin alt hedefleri şunlardır:

- Üniversitede mimarlık ve mühendislik alanında öğrenim gören gençlerin, sürdürülebilir kentleşme konusunda farkındalıklarını geliştirmek.
- Mühendis ve mimar adaylarının, yenilikçi tasarımlar üzerine araştırma yapmaları, düşünmeleri ve çevresel, ekonomik, sosyal tasarım ilkelerinin örnek alındığı fikirler geliştirmeleri için fırsat eşitliği yaratmak.
- Henüz tasarım yetenekleri hiçbir kalıba alışmamışken gençlerin, yeşil ve çevre dostu malzeme kullanımı ile yapım teknikleri konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmeleri için gençleri teşvik etmek.
- Sürdürülebilirlik seminerleri aracılığıyla Anadolu’nun dört bir yanında üniversiteleri ziyaret ederek gençlere birebir dokunarak sürdürülebilir kentleşme ve yeşil yapılar konusunda dünyadaki son trendleri paylaşmak ve bu konuda farkındalıklarını artırmak.
- Yaratılan motivasyonun her yıl artarak devam etmesini sağlamak ve iyi proje fikirlerinin ödüllendirmek
- Örnek proje uygulamalarının yer aldığı proje katoloğunu, bu alanda öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerine, üniversitelere, kütüphanelere ve sektör temsilcilerine ulaştırmak.
- Yurt içinde ve yurt dışındaki, sektör uzmanlarını, ilham veren ünlü konuşmacıları ve sektör temsilcilerini gençlerle buluşturarak gençlerin farklı bakış açılarını görmelerini sağlamak. Sektör temsilcileriyle etkileşime girmelerini sağlayarak networklerinin artmasını sağlamak.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Projesi, iki ana aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar altında, bugüne kadar gerçekleştirilen faliyetler aşağıdaki gibidir:

1- “Sürdürülebilirlik” konusunda farkındalık yaratmak

- Program hakkında detaylı içerik sunan bir internet sayfası hazırlandı. Ayrıca, ülkemizin farklı şehirlerinden üniversite öğrencilerinin eşit koşullarda başvuru yapabilmeleri için güçlü bir altyapı sistemi kuruldu. Gençler başvurularını online olarak kolayca gerçekleştirdi.
- “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler Eğitim Filmi” hazırlandı ve Rönesans Eğitim Vakfı aracılığı ile sosyal medya kanallarında yayınladı.
- 20’den fazla şehirde, 40’ya yakın üniversite ziyareti ile 20.000 öğrenciye ulaşılarak, Sürdürülebilirlik Seminerleri verildi. Öğrencilerin yarışmaya katılımlarını kolaylaştıracak bilgiler ve gerekli kaynaklar üniversitelere ulaştırıldı.
- Her yıl hazırlanan program çıktıları, örnek projeler ve teknik bilgilerin yer aldığı dokümanlar basılı olarak üniversiteler, kütüphaneler, öğrenciler ve sektör temsilcileri ile paylaşıldı.
- En son üçüncüsü düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” projesi kapsamı içerisinde düzenlenen workshop ve colegyumlarda öğrenciler ve sektör temsilcileri Sürdürülebilirlik alanında uzman dünyaca ünlü konuşmacılar ile buluşma fırsatı yakaladı. Yapılan seminerler doğrultusunda yer alan uzman konuşmacılar şu şekildedir; TED Talks konuşmacılarından ünü mimarlar Michael Pawlyn, Emre Arolat, Han Tümertekin’in yanısıra ünlü Fransız mimar Christophe Pillet, Murat Kader, Murat Tabanlıoğlu, Sefer Çağlar ve Nevzat Sayın.
- Bu konuşmalar sosyal medya aracılığıyla canlı olarak yayınlandı. Mimar ve mühendis adayları hedeflenerek sosyal medya kampanyası dahilinde bu konuşmaların özet videoları paylaşıldı. Bu şekilde yaklaşık 1 milyon tekil kişiye erişim sağlanarak etki alanı genişletildi.
- Ödül töreninde aynı zamanda öne çıkan projeler sergilendi, gençler projelerini ilham aldıkları isimlerle birlikte yeniden inceleme fırsatı yakaladı.
- Kapsamlı bir medya iletişimi yapılarak basın bültenleri ve özel röportajlarla projenin etki alanının genişletilmesi sağlandı. Yönetim Kurulu Başkanı düzeyinde sürdürülebilirliğin önemi ve Rönesans’ın vizyonu kamuoyu ile paylaşılırken davet edilen mimarlar, gerçekleştirdikleri özel röportajlarda sürdürülebilirliğin uygulama alanlarını örneklerle gündeme taşıdılar. Bunun dışında ödül alan öğrenciler medya ile buluşturularak gençlerin gözünden sürdürülebilir gelecek bir gelecek anlatıldı. Projelerin anlatıldığı medya buluşmalarıyla motivasyonları artırıldı.

2-Sürdürülebilir Yaşam Alanları Fikirlerini Ödüllendirmek

Sürdürülebilir Yaşam Alanları Fikirleri ödüllendirilirken, projelerin değerlendirme süreçlerinde 3 yıl içerisinde 6030 proje başvuru incelendi.
- Ödül törenleri, her yıl farklı kurgularda ve farklı mekânlarda katılımcılara, üniversite öğrencilerine ve sektöre temsilcilerine ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar öğrencilere 390.000 TL kadar ödül verildi.
- Van, Bursa, Mardin, Elazığ, Adana, Kayseri, Malatya, İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon, Eskişehir, Konya, Yozgat ve Zonguldak gibi farklı şehirlerden gelen öğrenciler için Rönesans’ın LEED sertifikalı projelerine teknik geziler düzenlenerek yeşil bina uygulamalarını sahada incelemeleri sağlandı.
- Program kapsamında başarılı olan ve ödül alan öğrencilere Rönesans bünyesinde staj ve iş imkanı verilirken, önde gelen diğer firmalarda da istihdam fırsatı sağlandı.
- Yarışmada ödül alan öğrencilerden, kazandığı ödülü referans olarak göstererek yurtdışında burs hakkı kazananlar yer aldı.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

• Üniversiteler
• Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Öğrencileri ve Öğrenci Kulüpleri
• Akademisyen, Mimar, Mühendis ve Alan Uzmanları
• Sektör Temsilcileri
• Rönesans Çalışanları

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

• 40’ya yakın üniversite, 20.000 mimar ve mühendis adayı üniversite öğrencisinde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık geliştirildi.
• Bu bilinç ile 6030 adet proje üretimi sağlandı.
• Herkese açık olacak şekilde basılı ve online olarak içerik ve kaynaklar hazırlandı ve farklı platformlarda paylaşıldı.
• 2017 yılında gerçekleştirilen medya iletişim çalışmaları kapsamında yazılı basında 50, online’da 102 olmak üzere toplamda 152 yansıma elde edilerek; yaklaşık 8,9 milyon kişiye erişim sağlandı.
• Sosyal medya aracılığıyla sadece 2016 yılında 1 milyon kişiye erişim sağlandı.
• Başarılı olan öğrencilere staj ve iş fırsatları tanındı.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Projesi ile ilgili yapılan medya ve dijital iletişim içerikleri ek olarak iletilmiştir.
• 2017 yılında gerçekleştirilen medya iletişim çalışmaları kapsamında yazılı basında 50, online’da 102 olmak üzere toplamda 152 yansıma elde edilerek; yaklaşık 8,9 milyon kişiye erişim sağlandı.

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Uygulama Yürütücüsü İletişim :