Tohum Otizm Uzaktan Eğitim Portalı

Tohum Otizm Uzaktan Eğitim Portalı

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş.

Uygulamanın Özeti

Proje, Tepe Savunma ve Güvenlik Sanayi A.Ş. ile Tohum Otizm Vakfı’nın birlikte işbirliği ile geliştirdiği “tohumotizmportalı” www.tohumotizmportali.com internet sitesidir. Bu projede temel hedef, sosyal sürdürülebilirlik kapsamında, eğitim ve sağlık açısından sosyal anlamda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi, gerek otizmli bireylerin eğitimi ve gerek ise bu bireyler ile yaşayan ve karşılaşan toplumdaki diğer bireylerin, otizmli kişilere karşı nasıl davranacakları konusunda bilgilendirilmeleri açısından bütünsel bir topluma katkı sağlamaktadır.

Otizm konusunda bilgi ve eğitim ihtiyacı olan tüm bireylere, ailelere, eğitimci ve güvenlik personeli gibi farklı meslek grubundaki kişilere, otizm farkındalığı konusunda uzaktan erişim ile eğitim imkanı sunan ve eğitimleri tamamlayan kişilere eğitim sertifikası veren bir e-eğitim portalı geliştirilmiştir.

Otizm rahatsızlığı olan her 9 kişiden sadece 1 tanesinin, otizm tedavi eğitimi alabildiği mevcut günümüz şartlarında, uzaktan erişim ile otizmli bireylere eğitim imkanlarının sunulması ve hayata kazandırılmaları amaçlanmaktadır. Günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında neler yapabilecekleri hakkında bireyler, aileler ve özellikle otizmli bireyler ile karşılaşan diğer bazı meslek gruplarının
(güvenlik görevlileri gibi) bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

Portalın eğitim içeriği Tohum Otizm Vakfı’nın değerli bilimsel danışmanları ve uzmanları Prof. Dr. Elif Tekin İftar, Doç. Dr. Seray Olçay ve Dr. Hatice Deniz Değirmenci tarafından yazılmış, portalın öğretim tasarımı ile ilgili süreçleri ise Prof. Dr. Tufan Adıgüzel’in rehberliğinde yürütülmüştür. Tepe Savunma ve Güvenlik‘in destekleriyle yenilenen bu portalda; otizme ilişkin ayrıntılı bilgilerin yanı sıra otizmli çocuklarla evde erken müdahale çalışmaları yürütmeye, otizmli çocukların davranış sorunlarıyla başa çıkmaya ve otizmli çocukları yaşamın diğer aşamalarına hazırlamaya yönelik toplam 24 modül yer almaktadır. ,

Tepe Savunma ve Güvenlik, proje kapsamında sahada görev yapan özel güvenlik görevlilerine de çalışma ortamlarında otizmli bireylerle karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini içeren güvenlik modüllerini de portala eklemiştir. Gelecek yıllarda, farklı sektörde çalışan kurumlar ile işbirliği yapılarak, portalın içeriği ihtiyaçlara göre geliştirilebilecektir. Örneğin havalimanı çalışanları, turizm sektöründe görevli kurumlar gibi farklı kurum çalışanlarının da otizmli bireyler ile doğru iletişimi nasıl kurabilecekleri konusunda farkındalıklarının ve bilgilerinin arttırlması için iş birlikleri geliştirilebilecektir.

Uygulamanın Ana Amacı

Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, bir Bilkent Holding kuruluşudur. Tepe Savunma Sürdürülebilirlik Vizyonunun temeli, Bilkent Holding’in eğitim alanında ve toplumsal refaha katkı sağladığı diğer alanlardaki uzun yıllara dayalı çalışmalarına dayanmaktadır. Özellikle gelecek nesillerin eğitimli ve sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır. En son teknolojik gelişmeleri takip edip, iş süreçlerine dahil eden Tepe Savunma, dijital bir iş birliği çözümü olarak “Tohum Otizm Portalını” geliştirmiştir.

Programımıza uygun olan kategori aslında bir değil birkaç kategoriyi kapsamaktadır. Zira projenin otizm, eğitim ve Vakıf ve Üniversiteler ile işbirliği yapısı vardır.

Uygulamanın Hedefi

Tepe Savunma, uzaktan eğitim erişim imkanı sağlayan bu proje çözümü ile, otizm konusunda daha çok bireyin eğitim imkanına kavuşmasını hedeflemiştir. Bu hedefe ulaşmak için, dijital bir çözümü, Tohum Otizm Vakfı ve konusunda uzman akademisyenler ile birlikte geliştirmiştir. Diğer yandan özel güvenlik görevlilerinin de otizmli bireyler ile karşılaştıklarında onları anlayabilmeleri ve doğru bir iletişim kurabilmeleri amacını taşımıştır.

Zira Türkiye’de ise 1.4 milyon otizmli birey ve bu sorundan etkilenen 5.5 milyon aile ferdi bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu sayının yaklaşık 434.010’unu ise 0-19 yaş arası otizmli çocuk ve gençler oluşturmaktadır. Okula ve eğitime erişebilen çocukların ve gençlerin sayısı ise sadece 42.461.
Otizmin bilinen tek çaresi ise erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Bu projedeki portal eğitimlerinin tamamlanması ile, otizm tedavi ve farkındalığının artması en önemli sonuç ve değerdir. Vakfın mevcut öğrenme portalı tamamen yenilenerek otizmli çocuklarla etkileşimde bulunan tüm bireylerin zaman ve mekân kısıtlaması olmadan, akıllı telefonlarından veya taşınabilir cihazlarından, internetin olduğu her yerde öğrenme imkânı sunan değerli bir kaynak oluşturulmuştur

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Bu projeyi geliştirirken, sadece otizm farkındalığının ve eğitiminin geliştirilmesi amaçlanmamıştır. Burada konu ile ilgili diğer bir önemli ve hassas konu da, otizmli bireyler ile karşılaşan diğer bireylerin bu kişilerin otizmli olduklarını anlamaları ve nasıl doğru bir iletişim kurabilecekleri hakkında önceden bilgi sahibi olmaları konusunda neler yapabileceğimiz üzerine kapsamlı bir ön araştırma ve geliştirme süreci gerçekleştirmemizdir. Bu konu için de kendi faaliyet alanımız olan “Özel Güvenlik Görevlisi otizm farkındalığı modülleri” geliştirilmiştir. Tepe Savunma’da görevli, 13.000 Özel Güvenlik Personelinin bu eğitimden istifade edebildiğini ve otizm farkındalıklarının arttığını söyleyebiliriz. Sektörde görevli diğer özel güvenlik personelleri de bu portalden istifade etmiş olabilirler.
Diğer yandan bu çalışmamız diğer farklı sektörler için de “yenilikçi çözümler üretebilecek” bir yaklaşımdır. Zira bu yaklaşım ile turizm, otelcilik, havalimanı ve benzeri alanlarda, otizmli bireyleri tanıma ve anlama konusunda ek modüller geliştirilerek, bu portal daha çok kişi ve kurumun hizmetine sunulabilecek ve diğer sektörlere referans kaynağı olabilecektir. Projedeki içeriklerin hazırlanması konusunda da uzman akademisyen ve Vakıf yöneticleri ile işbirliği ile çözümler geliştirildiği için içerik farklılığı açısından da yenilikçi bir projedir.. Bir diğer yenilikçi özelliği de örneğin, portaldeki her bir eğitim videosunun beğenilip beğenilmediği, kaç kişinin izlediği ve hatta favori olup olmadığı da yine portal üzerinde tüm paydaşlara sunulmaktadır. Bu süreç de sürekli canlı kalan, ihtiyaç ve beklentilerdeki değişime adapte olan bir KSS çözümü olma imkanı sağlamıştır.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Proje, “Özel sektör kuruluşu- Sivil toplum Kuruluşu- Üniversite” işbirliği ürünü bir projedir. Diğer yandan teknolojik alt yapı konusunda, alt tedarik zinciri olarak teknoloji firmaları ile işbirliği yapılmıştır. Çok yönlü ve içerik yönünden zengin ve en son teknoloji imkanları ile hazırlanmış bir proje olması sebebi ile hedefler için ortaklık kurulmuş, nitelikli ve eşit imkanlar sunabilen bir eğitim portali özelliklerine sahiptir.
Bu KSS çözümünde, özel güvenlik görevililerinin de otizm konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanarak, 13.000 Özel güvenlik görevlisi için hem bir referans kaynağı olmuş hem de kendi çalışmakta oldukları şirketin, Özel güvenlik sektörünün gelişmesine katkı sağlayan çabalar içerisinde olduklarını gözlemlemişlerdir. Tohum Otiz Vakfının “Adım Adım Koşu” katılımında, Tepe Savunma çalışanları, Tohum Vakfı ve diğer gönüllüler ile birlikte koşmuştur. Süreç pek çok paydaşın işbirliği içerisinde olduğu ve yine gelişmeler için de birlikte heyecanlanıp, sevindikleri bir yapıya sahiptir. Bilgi, iş birliği ve yenilikçi temelli bir çalışma, farklı sektörden proje ortaklarının katılımı ile toplumsal fayda etkisi güçlendirilebilecek ve etkisi genişletilebilecektir.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

KSS Çözümünün etkileri de çok yönlü olmuştur ve tüm etkiler ölçümlenebilir ve raporlanabilir niteliktedir. Ayrıca bu ölçümler çok hızlı tespit edilebidliği için geliştirme imkanları da çok hızlı mümkün olmaktadır. Portaldeki eğitimlerin sayısı, portale giriş adedi, kullanıcı sayısı v.b. bilgiler, portal ana sayfasında tüm iç ve dış paydaşlar ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Diğer yandan örneğin, portaldeki her bir eğitim videosunun beğenilip beğenilmediği, kaç kişinin izlediği ve hatta favori olup olmadığı da yine portal üzerinde tüm paydaşlara sunulmaktadır. Portaldeki eğitimlerden istifade edenlerin, Vakıf yetkililerine geri dönüşleri de olabilmektedir. Sosyal medya üzerinden de görüşler aktarılmaktadır. Projedeki en büyük geri dönüş aracı elbette, genel anlamda toplumda otizm farkındalığının artması ve tedavisidir.
Tohum Otizm Vakfı, yıllar itibari ile sürekli olarak “Türkiye’deki bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeylerini” araştırma şirketleri aracılığı ile ölçümlemekte ve takip etmektedir.
Portalın üyelik bilgilerinin yönetimi, Tohum Otizm Vakfı’nda olup, şeffaf, etkin bir şekilde sürekli ölçümleme yapmaktadırlar. 2020 Nisan ayından bu tarihe kadar, 9234 Kullanıcı oluşmuş ve 5559 eğitim tamamlanmıştır. 9549 içerik okunmuştur. KSS çözümü, otizm konusunda eğitim ihtiyacı olan bireyler, aileleri ve eğitimcilerinde bilgi artışı ve toplumsa otizm farkındalik gelişimi konularında destek sağlamıştır. Tepe Savunma görevlileri de otizmli bireyleri anlama ve iletişim kurma konusunda eğitim almıştır. İstihdam konusunda süreci takip ve gerçekleştirmekle ilgili birimler için ilave istihdam yerleştirmeleri söz konusu olmuştur.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Proje hazırlık aşamasında içerik geliştirmeleri gerçekleştirilirken, gelecek dönemlerde içerik geliştirilmesi konusunda önemli ve öğrenilen bir konu gündeme gelmiştir. Portalin şu anki mevcut içerikleri, en temel düzeyde otizm eğitim içeriklerini kapsamaktadır. Tepe Savunma, gelecek dönemlerde, portalin eğitim içeriklerini, çok daha ileri seviyelerde, akademik eğitim verebilecek seviyeye çıkartmak (Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler v.b. alan dersleri eklemek) ve hatta ilk aşamalarını tamamlamış olan otizmli bireylerin akademik anlamda da gelişebilecekleri bir seviyeye taşımak hedefindedir. Eğitim içerikleri geliştikçe, otizmli bireylerin daha fazla yaşama dahil olabilmeleri sağlanabileceği için, akademik programların ve derslerin de portale dahil olabileceği bir değişim hedefi taşımaktadır. Bu hedef, program yürütülürken geliştirilmiş bir hedeftir.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Proje tamamlanıp hizmete sunulduğu noktada pek çok basın kuruluşu, KSS çözümüne dair haberlere geniş yer vermiştir. İnternet siteleri dahil yayın organları portal duyurusunda bulunmuşlardır. Ayrıca Tepe Savunma reklam ajansı ile projenin reklam çalışmaları gerçekleştirilmiş ve sosyal medya duyuruları ile tüm paydaşlar ile paylaşılmıştır. Çok fazla kişiye portal açış haberinin duyurumuna özen ve hassasiyet gösterilmiştir. Tohum Otizm Vakfı da bu konuda çok büyük destekler içerisinde olmuştur. Sadece otizmli bireylerin ailelerin değil, aynı zamanda otizmle ilgilenen eğitimcilerin de bilgilenebilecekleri bir referans portal olacağı için farklı pek çok iletişim ve duyuru iletişim araçları kullanılmıştır.

https://tohumotizmportali.org/basinda-biz/


https://www.ntv.com.tr/egitim/tepe-savunma-ve-guvenlikten-tohum-otizm-vakfina-anlamli-destek,-T3iUPA6W0KfMF1sQfS9GQ


https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/tohum-otizm-vakfina-anlamli-destek/


https://www.haberler.com/tohum-otizm-vakfi-na-anlamli-destek-13079329-haberi/

https://infinityteknoloji.com/bizden-haberler-nisan-2020/

https://tr.pinterest.com/pin/803822233479731232/

https://www.ucnoktacom.com/tepe-savunma-ve-guvenlik-ten-tohum-otizm-vakfi-na-destek/7529/

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

  • Adres :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :