Women in Power

Women in Power

Uygulama Yürütücüsü

İstanbul Gedik Üniversitesi

Uygulamanın Özeti

İstanbul Gedik Üniversitesi ve AIESEC Turkey ile ortaklaşa yapılan Women in Power Projesi 23 farklı ülkeden yaklaşık 60 üniversite öğrencisinin katılımıyla 19 Temmuz-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Proje, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” hedefinin farkındalığının çok kültürlü olarak ele alınması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünün toplumumuzda yaygınlaştırılması amacıyla yapılmıştır. İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Kampüsü’nde gerçekleştirilen projenin sabah oturumlarında katılımcı her ülke kendi ülkesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili durumu ve bu alandaki politikaları veriler eşliğinde sunmuştur. Bu toplantılara Üniversitemizden, Gedik Holding’den ve STK’lardan akademisyenler, profesyoneller, uzmanlar ve ilgililer katılım sağlamış, son derece aktif, canlı ve motivasyonu yüksek, öğretici toplantılar gerçekleştirilmiştir. Öğleden sonraki oturumlarda Get To Know: What is the equality?, Child Marriage, Women-Men Job Differences, ve What is the Feminism? gibi bir çok başlık tartışılmıştır.
Katılımcı öğrenciler hazırladıkları anket çalışmasını İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Holding’deki kadın çalışanlar ile İstanbul’un birçok yerinde uygulama imkanı bulmuşlar, bu anketler sırasında karşılıklı fikir alışverişi ve tartışma ortamı sağlanmış, son derece besleyici çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla öğrenciler Türkiye’de kadın sorunlarını doğrudan gözlemleme olanağı bulmuşlar, gerek yuvarlak masa etrafında ve gerekse sahada beyin fırtınaları, tartışma ortamları ve fikir alışverişleri ile konunun detayına inme fırsatı yakalamışlar, öğrenciler için çok öğretici bir süreç olmuştur.
Proje kapsamında Gedik Holding’e bağlı Pendik Kaynak Üretim Tesisleri ile Sakarya 2. OSB’de yer alan Gedik Döküm ve Vana Üretim Tesisleri ziyaret edilmiştir. Öğrenciler her iki üretim tesisindeki mavi yaka kadın çalışanların başarı hikayelerini dinlemişler, kadının sanayideki rolü konusunda ilk elden bilgi sahibi olmuşlardır.
Projenin forum gününde ise üç konuşmacı davet edilmiş; Women in Corporate Life-Analysis and Insights, How does the EU promote gender equality? ve Gender Discrimination in Everyday Life başlıkları altında seminerler düzenlenmiştir.
Projede ayrıca kültürlerin kaynaşması amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenmiş, hem öğrenciler ve hem de diğer katılımcılar, çeşitli kültürler ve geleneklerle ilgili bilgi sahibi olmuşlar, çok kültürlülük ve çeşitlilik bilincinin geliştirilmesi konusunda katkı sağlanmıştır.

Uygulamanın Ana Amacı

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden beşincisi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin farkındalığını çok kültürlü ortamda artırmak, gençlerin bu konudaki bilincini kültürlerarası etkileşim yoluyla yükseltmek ve bu hedef doğrultusunda cinsiyet eşitliğini temel alan konu ve kavramları proje paydaşlarına aktarmak KSS çözümünün ana amacını oluşturmaktadır. Günümüzde küreselleşmenin çok boyutlu olarak ele alınması ihtiyacı her zamankinden daha fazla bir şekilde karşımızda durmaktadır. Çünkü, hem dünyada ve içinde bulunduğumuz bölgede yaşanan jeostratejik sorunlar, küreselleşme konusuna yeni bir bakış açısıyla bakmamızı zorunlu hale getirmiştir. Küreselleşme, sadece ekonomik bir entegrasyondan öte çok kültürlülük ve çeşitlilik (diversity) anlamına da gelmektedir. Buradan yola çıkarak toplumsal cinsiyet eşitliliği temelinde bu proje kapsamında yaptığımız çalışmalar, aynı zamanda farklı kültürlerin birbiriyle kaynaşmasını ve bu kaynaşmadan da toplumsal cinsiyet eşitliğinin başarılması gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Projemiz bu anlamda amaca fazlasıyla hzmet etmiş bulunmaktadır.

Uygulamanın Hedefi

- Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin farkındalığını çok kültürlü ortamda artırmak,
- Gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi kapsamında bilinçlendirilmesini sağlamak,
- Üniversite, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası arasında işbirliğini sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha geniş kapsamlı çalışmalara öncülük etmek,
- Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında itibarını artırmak,
- Proje için yapılan afiş, t-shirt, bileklik, bandana gibi materyallerle toplum genelinde cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekmek,
- Proje dahilinde yapılan faaliyetlerle katılımcı öğrencilerin akademik becerilerini artırmak,
- Kültürler arası etkileşim sağlamak.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Yapılan çalışmalar şu şekilde özetlenebilir:
- Anket çalışması
- Katılımcı ülkelerin tanıtımları ve ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki durumu ve uyguladıkları politikalara ilişkin sunumlar,
- Tartışma konuları :

• Get To Know: What is the Equality?
• Child Marriage
• What Is The Diffrence between Equality-Equity
• Why Entrepreneurial Women Are Succesfull?
• Leave No One Behind
• Gender Equality In The Pass
• Abuse-Rape
• Clothing Freedom
• Women-Men Job Differences
• What is the Feminism?

- Forum Günü
• Women in Corporate Life-Analysis and Insights, Duygu Yılmam, Sectorial Specialist Amgen Pharmaceuticals
• How does the EU Promote Gender Equality?, Asst. Prof. Dr. Rahime Süleymanoğlu Kürüm İstanbul Gedik University
• Gender Discrimination in Everyday Life, Asst. Prof. Dr. Ayşegül Akdemir İstanbul Gedik University

- Global Village Etkinliği, Kokteyl ve Konser: İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Kampüsü’de Katılımcı 23 ülkenin standı açıldı, ülkelerin yemekleri ve gelenekleri tanıtıldı. Ayrıca Türk yemeklerinin tanıtıldığı bir kokteyl ve iki konser etkinliği düzenlendi.
- Proje açılış toplantısı ve açılış kokteyli düzenlendi.
- Gala yemeği: İstanbul Gedik Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü’nde bulunan Healin Restaurant’ta Mütevelli Heyeti Üyeleri’nin katılımıyla gala yemeği düzenlendi.
- Kültür gezisi: Tarihi yarım ada rehber eşiliğinde gezildi. Ardından gemiyle boğaz turu gerçekleştirildi.
- Gedik Holding’e bağlı Pendik Kaynak Üretim Tesisleri ile Sakarya 2. OSB’de yer alan Gedik Döküm ve Vana Üretim Tesisleri ziyaret edildi. Öğrenciler her iki üretim tesisindeki mavi yaka kadın çalışanların başarı hikayelerini dinlediler.
- Sertifika töreni yapıldı.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Üniversitelerin en önemli görevlerinden biri toplumsal konularda farkındalık yaratmak ve bu konularda topluma çözüm önerileri sunmaktır. Bu çerçevede Women in Power Projesi; İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ve dünyanın en önemli öğrenci organizasyonlarından biri olan AIESEC Turkey ortaklığıyla yapılmıştır. Projeye 23 ülkeden yaklaşık 60 üniversite öğrencisi katılmıştır. Türkiye’den ise 7 farklı üniversiteden katılım sağlanmıştır.
Projenin akademik ve sosyal faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Gedik Holding, Gedik Eğitim Vakfı, özel sektör temsilcileri ve akademisyenler destek vermiştir.
Projenin anket kısmında İstanbul Gedik Üniversitesi çalışanlarıyla görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca Gedik Holding’in iki fabrikasına yapılan gezide sanayide istihdam edilen mavi yaka kadın çalışanlarla röportaj gerçekleştirilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin genç kesimde farkındalığının artırılması için üç sosyal medya fenomeni ile proje faaliyetleri sırasında canlı bağlantıya geçilmiştir. Proje, ulusal ve uluslararası basında ve çeşitli kuruluşların web haberlerinde yer almıştır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Kadın-erkek ayrımcılığını önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ön plana çıkarmak için gerçekleştirilen bu projede, 23 ülkeden katılımcı öğrenciler başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden akademisyen ve öğrenciler birlik içinde çalışarak kültürler arası iletişimde bulunmuşlardır.

Projenin hedef kitlesi gençler olmuştur. Yapılan anket çalışmasıyla toplumun diğer yaş gruplarına da ulaşılmıştır.

Proje kapsamında katılımcılar Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu daha iyi incelemek adına bir anket hazırlamışlardır. İstanbul Gedik Üniversitesi çalışanları, akademisyenleri, öğrencileri ve halkın içinden rastgele seçilmiş bireylere yapılan anket çalışması, Türk halkının kadın erkek eşitliğine dair yaklaşımını gözler önüne sermiştir.

Ankete dair bazı önemli genel çıktılar şunlardır:
? Katılımcıların 44%’ü erkek, 56%’sı kadındır.
? Ankete katılanların neredeyse yarısı (48%) 18-25 yaş arasında olan gençlerden oluşmaktadır.
? Katılımcıların 96%’sı kız ve erkeklerin eşit derece eğitim alması gerektiğini düşünmektedir.
? Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliğinden memnun olanların oranı sadece 20%’dir.
? Kadınların erkeklerden daha fazla ev işi yapması gerektiğine katılmayanların oranı 73%’tür. Fakat buna rağmen katılımcıların 56%’sı, evlerinde kadınların erkeklerden daha fazla iş yaptığını belirtmiştir.
? Olası bir durumda, kızının evlilik öncesinde partneriyle yaşamasına izin verenlerin oranı 37%’dir.
? Bir taciz durumunda partnerini veya aile üyelerini polise ihbar edeceklerin oranı 78%’dir.
? Katılımcıların 60%’ı, kadınların anne olacakları için iş görüşmelerinde elenme ihtimallerinin olduğunu düşünmektedir.

Proje sonunda katılımcılar projenin devamlılığını sağlamak için sosyal medyada ortak bir hesap açmışlardır.

Paydaşlarla yapılan çalışmalar sonucunda projenin önümüzdeki yıllarda kapsamının genişletilerek sürdürülmesine karar verilmiştir.

Projenin en önemli çıktılarından biri farklı kültürlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna bakış açılarının kavranması olmuştur.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Beş haftalık süre boyunca öğrencilerin tartışması ve üzerinde değerlendirmeler yapması için çeşitli konu başlıkları belirlenmiştir. Bu çalışmayla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda genel konular ve kavramlar öğrenilmiştir.

Öğrenciler bu konu başlıkları altında fikir alışverişi yapmanın yanı sıra her gün hazırlayıp sundukları ülke sunumları sayesinde, farklı ülkelerin cinsiyet eşitliğine dair tutumları hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Bu çalışmayla farklı kültürlerin kadın sorunlarına bakışı kavranmış ve ortak politika geliştirmenin önemi ortaya çıkmıştır.

Projenin son haftasında ise düzenlenen forum gününde akademisyenler ve sektör uzmanları, kadınların iş hayatındaki rolü, AB’nin cinsiyet eşitliğini nasıl desteklediği ve günlük hayatta cinsiyet ayrımcılığı konularında sunumlar yapmıştır. Bu çalışma sonunda gerçekleştirilen tartışma bölümlerinde katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında akademik bilgileri artırılmıştır.

Proje kapsamında yapılan anket çalışması katılımcıların Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki konumunu belirlemelerini sağlamıştır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin anket yapma ve analiz etme becerilerinin gelişmesi sağlamıştır.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Uygulama Yürütücüsü İletişim :